Förfarande med egenartade efternamn efter giftermål vid omgifte

Min familj har ett ovanligt och "tungt" släktnamn. Det får inte tas av någon annan. När vår dotter gifte sig tog hennes man vårt släktnamn. Nu är de skilda sedan tre år och han bär fortfarande vårt efternam.Han har nu gift om sig och vi önskar att han gör ett namnbyte och hans nya fru får inte ta vårt släktnamn. Hur ser detta ut juridiskt? Kan vi kräva detta ett namnbyte?

Med vänliga hälsningar Karin H

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som finns reglerat i lag gällande namn återfinns i den s.k. ”Namnlagen”. Vad gäller just efternamn så kan en viss ensamrätt sägas föreligga, såvida namnet i lagens mening kan klassas som egenartat. Egenartade efternamn anses de som är ägnade att utmärka tillhörighet till viss släkt, 20 § 3 st NamnL.

I och med äktenskap kan som bekant makarna välja att endera ha kvar sina respektive namn eller välja att ta det ena av makarnas namn som gemensamt. För att makarna ska kunna ta det gemensamma namnet krävs att den maken vars namn det gäller samtyckt till detta. Här gäller även att namnet inte är förvärvat genom ett tidigare äktenskap 9 § 3 st NamnL. Mannens nya fru kan därför inte ta Ert namn.

Har den nya frun utan rätt tagit namnet ändå kan stämning gällande detta lämnas till domstol av den det uppstår en olägenhet för. Skulle domstolen hålla med kan den döma att rätten till namnet ska gå förlorad och den nya frun skulle i sådant fall få återgå till sitt gamla namn, 17 § NamnL.

Vad gäller maken är en återgång svårare. Här har han ju vid ett tillfälle förvärvat rätten till namnet genom det tidigare giftermålet. Därför tycks han inte träffas utav samma möjlighet till att namnet kan gå honom förlorat genom stämning på samma sätt som för den nya frun.

Sammanfattningsvis kan förmodas att mannens nya fru inte på något sätt bör kunna förvärva, alternativt behålla, ert släktnamn. Tvärtemot antas att mannen bör få behålla namnet själv.

Med vänlig hälsning,

Niclas LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo