Förfalskat konstverk sålt från Sverige till USA, var åtalas personen?

2017-10-12 i Domstol
FRÅGA
Jag håller på med research för en bok. Huvudpersonen är svensk men förfalskar en tavla som säljs till ett galleri i USA. Om hon skulle åka dit, vilket lands straff får hon då? Huvudpersonen kommer aldrig att lämna Sverige utan bara skicka dit tavlan. Till sin hjälp har hon en amerikan som numera bor i sverige och har svenskt medborgarskap. Hur straffas han?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Scenariot vi har att jobba med är alltså en svensk säljare som från Sverige säljer en egenhändigt förfalskad tavla till en amerikansk köpare (galleriet). Hen har en medbrottsling, som jag antar är med på allt, som har dubbelt medborgarskap.

Har det begåtts ett brott enligt svensk lag?

Att enligt svensk lag medvetet sälja en förfalskad tavla till en köpare som har blivit informerad om att tavlan är äkta och där säljaren vidare har gjort en vinst och köparen en förlust är att betrakta som bedrägeri, 9 kap 1 § Brottsbalk (1962:700), BrB, se här

Köparen måste ha köpt tavlan på den grunden att säljaren vilseledde köparen genom att påstå att tavlan var äkta, eftersom det måste föreligga ett direkt samband mellan köpet och att säljarens vilseledande.

Bedrägeri kan leda till böter eller högst 6 års fängelse beroende på hur grovt brottet anses vara. Ett kriterie för att en person ska kunna dömas för grovt bedrägeri är t.ex. att bedrägeriet rör ett betydande värde, minst 224 000 kr (5x prisbasbelopp), i så fall kan huvudpersonen dömas för 6 månader - 6 års fängelse, 9 kap 3 §, BrB.

Har Sverige rätt att straffa huvudpersonen (jurisdiktion)?

Enligt 2 kap 1 §, BrB, bestraffas brott som har begåtts här i riket efter svensk lag och i svensk domstol. Bedrägeri utgör brott oavsett vart det har begåtts eller mot vem det har riktats, det här innebär att det alltså inte spelar någon roll i vilket land brottet har begåtts utan det kommer fortfarande ha begåtts ett brott enligt svenska lagstiftning.

När det handlar om internationella brott blir problemet vilket land som ska straffa gärningsmännen, i det här fallet din huvudperson och dennes medbrottsling. Både förberedelserna, förfalskningen och försäljningen företogs i Sverige vilket gör att brottet definitivt kan knytas till Sverige och ger Sverige jurisdiktion (RH 2000:84), vilket innebär att vi har rätt att lagföra (åtala och straffa) personen ifråga. Det kan dock vara så att brottet även anses ha begåtts i USA, och de genom att stödja sig på den passiva personalitetsprincipen kan anse sig ha rätt att lagföra huvudpersonen.

Sverige är dock behörig att åtala personer som har begått brott i Sverige och som vid tiden var svenska medborgare, 2 kap 2 § BrB, vilket visar på att Sverige är strikta med att lämna ut med borgare till andra länder för att bli åtalade. I det här fallet betyder det att de med högsta sannolikhet inte skulle lämna ut huvudpersonen till USA för att åtalas där.

Sverige kan erkänna utlämnande, i så fall är det regeringen som gör det och det kommer att vara baserat på ett internationellt avtal mellan USA och Sverige, eftersom Sverige annars enligt lag inte får utlämna en svensk medborgare lag (1957:668) om utlämning för brott. För att få lämna ut så krävs det att bedrägeri är straffbart i USA, så kallad dubbel straffbarhet.

Eftersom medbrottslingen har dubbelt medborgarskap kan det tänkas att USA vill kräva ut honom, men eftersom Sverige både har den territoriella rätten (eftersom vi utgår från att brottet anses vara begått i Sverige p.g.a. alla förberedelser och att gärningsmannen inte lämnat landet), Sverige lämnar inte ut om brottet inte minst leder till 1 år fängelse samt att medbrottslingen har svenskt medborgarskap så är det inte olagligt att Sverige åtalar.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (511)
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?
2021-08-26 Grunder för prövningstillstånd i HFD?

Alla besvarade frågor (95697)