Förfalskad underskrift.

2021-01-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej får man utreda själv som en privat person om hans underskrift var förfalskade? Hur mycket kostar det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är lite svårt att förstå din fråga, men jag tolkar det som att du undrar hur man som privatperson utreder om någon annans underskrift är förfalskad.

Det brott som aktualiseras är urkundsförfalskning. Lagrummet anger att den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt anger en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år (14 kap. 1 § BrB). De vanligaste typerna av förfalskning består av att man genom att skriva på eller på liknande sätt anger en annan persons namn framställer en falsk urkund.

Urkundsförfalskning är ett brott som faller under allmänt åtal. Detta innebär att det ska inledas en förundersökning så snart det pga. angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott förövats (23 kap. 1 § RB). Således krävs det inte att den utsatta personen gör en polisanmälan, utan det är tillräckligt att det på annat sätt kommer till polis eller åklagares kännedom. Här kan det därför vara en god ide att du gör en polisanmälan, och i samband med detta, berättar om och lämnar in sådant som kan vara av bevisvärde och polis/åklagare kan ha nytta av i utredningen, för att stötta förundersökningen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (957)
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?
2021-06-07 Vart ska man folkbokföra sig?
2021-06-06 Hur får jag bort någon som är felaktigt folkbokförd på min adress?
2021-06-03 Begår jag mened om jag minns fel?

Alla besvarade frågor (93108)