Förfalskad signatur

2016-04-26 i Övriga brott
FRÅGA
Min fru, snart ex-, ändrade mitt efternamn till hennes. Hon har missbruksproblem och gjorde detta när hon var påverkad av tabletter, i syfte att jävlas med mig. Hon kommer inte ens ihåg att hon gjort det men plötsligt i slutet av sommaren började det komma post till mig, där jag hade hennes efternamn. Konfronterade henne och hon erkände att hon fyllt i en ansökan och förfalskade min namnteckning. Har blanketten i min ägo och där ser man tydligt att det är hennes handstil hela vägen. Överväger att polisanmäla, ville bara höra era synpunkter. Har jag ett case? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att förfalska någons namnteckning för att framställa en urkund är ett brott som kallas för urkundsförfalskning, enligt brottsbalken (BrB) 14:1. Hur ”urkund” ska förstås framgår av BrB 14:1 stycke 2 och en handling som innebär en anmälan om namnbyte faller in under urkundsbegreppet. För att det ska röra sig om en urkundsförfalskning krävs också att det finns en fara i bevishänseende, vilket innebär att det ska vara en så pass ”bra” förfalskning att någon ska kunna luras av den vilket har hänt i detta fall, då Skatteverket beviljat en namnändring i tron om att du själv har önskat en namnändring.

Urkundsförfalskning är ett brott som kan leda till ett fängelsestraff på högst två år. Om gärningen anses som ringa enligt BrB 14:2, kan det istället leda till böter eller fängelse i högst sex månader. Är det istället att ses som en grov urkundsförfalskning enligt BrB 14:3 kan fängelsestraffet vara mellan sex månader och sex år. I paragraferna kan du läsa om vad som anses som ringa respektive grovt, men min bedömning skulle vara att detta är en urkundsförfalskning av normalgraden.

Oavsett så är detta beteende brottsligt och kan anmälas till polisen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emma Modig
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll