Förfalskad namnteckning - urkundsförfalskning?

2017-06-21 i Övriga brott
FRÅGA
Min exman har förfalskat min namnteckning på ett lån?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är brottsligt att förfalska namnunderskrifter, detta följer av 14 kap. 1 § Brottsbalken (BrB), s.k. urkundsförfalskning. Av denna paragraf följer att den som obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år. Ordet urkund ska förstås som en handling med betydelse som bevismedel.

För att denna paragraf ska anses vara uppfylld krävs alltså att ett antal rekvisit är uppfyllda, dessa beskrivs nedan.

Inledningsvis, för att det ska kunna röra sig om urkundsförfalskning måste handlingen förmedla ett föreställningsinnehåll. Det kravet uppfylls i ditt fall då jag tolkar din fråga som att underskriften som förfalskats intygar att du samtyckt till ett lån. Det måste även finnas en utställare, dvs att man kan avgöra vem underskriften avser. Det är inte heller något problem i ditt fall eftersom din exman enligt din fråga uppenbarligen verkar ha utgett sig för att vara dig.

Vidare måste urkunden vara oäkta, dvs ge sken av att komma från en person som den i själva verket inte gör, för att alla rekvisit för urkundsförfalskning ska vara uppfyllda. Enligt din fråga verkar urkunden vara just oäkta, varför även detta rekvisit är uppfyllt.

Att det ska finnas fara i bevishänseende innebär att det förfalskade ska vara så likt en äkta urkund att det är något så när sannolikt att en förväxling kan ske, eller att det förfalskade på annat sätt tas för äkta. Då jag antar att banken inte vet hur din namnteckning ser ut verkar även detta rekvisit vara uppfyllt.

Sammanfattningsvis, din exman har sannolikt gjort sig skyldig till urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § BrB, varför du möjligen bör polisanmäla händelsen. Nämnas kan också att det finns erkända tekniker för att avgöra huruvida en namnteckning är falsk eller inte, varför du sannolikt inte behöver oroa dig alltför mycket kring hur det ska bevisas att det faktiskt inte är du som undertecknat lånet.

Brottsbalken hittar du här!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jens Ödman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (973)
2021-07-22 Polismärke vid registreringsskylt
2021-07-22 Får jag bära skyddsväst och/eller uniform vid airsoftspel?
2021-07-20 Får min granne blockera in- och utfarten och därmed försvåra åtkomsten till min fastighet?
2021-07-13 Hög och störande musik, brottsligt?

Alla besvarade frågor (94159)