Förfalskad elektronisk underskrift

2016-06-28 i Övriga brott
FRÅGA
Hej om nån skriver under med annan namn på en dokument som är skriven på dator vad är det för ett brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag har uppfattat din fråga rätt så är frågan vilket brott det rör sig om, om en person elektroniskt signerar annans namn på ett elektroniskt dokument? Eftersom att vi talar om brott blir Brottsbalken (BrB) tillämplig, se här. För att avgöra vilket brott det rör sig om är dokumentets syfte/innebörd av betydelse. Om det är ett dokument som är utfärdat som ett bevis eller för att kunna tjäna som bevis rör det sig troligtvis om en urkundsförfalskning.

En urkundsförfalskning enligt 14 kap 1 § BrB är precis som lagtexten beskriver det, dvs när någon obehörigen skriver annans namn eller på liknande sätt anger annan persons namn och om åtgärden innebär fara i bevishänseende, dvs fara för att den uppfattas äkta. Urkundsförfalskning har två års fängelse som högsta straffvärde.

Enligt lagtexten 14 kap 1 § 2 st 3 p BrB räknas en elektronisk handling som urkund om den upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt.

Exempel på en urkund är körkort eller pass men det kan även vara andra dokument som kan användas som bevis. Ett skuldebrev kan exempelvis användas för att fungera som bevis om fordran. Även en faktura räknas som urkund trots att den inte finns för att fungera som bevis, men kan fungera som bevis i t ex vissa privaträttsliga tvister. NJA 1972 s. 643 hade en man ändrat beloppet på ett inbetalningskort för parkeringsböter och befanns skyldig till urkundsförfalskning.

Att handlingen ska ha en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt innebär att innehållet i handlingen inte kan ändras hursomhelst. Exempel på utställarangivelser som inte kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt är exempelvis namn i ett ordbehandlingsdokumenet eller i ett ordinärt e-postmeddelande och en adressangivelse i ett e-postmeddelandes avsändarfält, då rör det sig inte om en urkund.

Hoppas mitt svar hjälpte! Återkom om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (888)
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm
2021-01-11 Alla män är våldtäktsmän - hets mot folkgrupp?
2021-01-02 Nakenbilder mellan 17- och 28-åring
2020-12-31 Är det olagligt att köpa fotbilder av någon annan?

Alla besvarade frågor (88213)