Företaget tar inte på sig fel som de orsakat - vad kan en göra?

FRÅGA
HejVi har anlitat städföretag för städning hemma. Efter städningen som vi är jätte nöjda med såg vi repor i golvet samt repor i ena gitarren. Repor i golvet har städbolaget tagit på sig, repor i gitarren påstår dem är inte orsakade av deras personal.Vi vill att företget som renoverade våra golv skall laga dessa skador i parketten. Kan vi kräva detta? Städbolget säger att dem vet firma som är mycket billigare än den vi vill skall anlitas. Har dem rätt att själva välja företaget som åtgärdar felet?Vad gäller små repor på gitarrhalsen när ord står mot ord? Vi är säkra på att repor har uppkommit under städningen- gitarren stod intill byrån som flyttades av städerskan, Det är också då repor i golvet uppstod. Gitarren är värd 20000 kr.Kan vi hålla inne med betalning av fakturan för städning tills båda skador blir åtgärdade?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tjänster som en privatperson anlitar ett företag att utföra faller under konsumenttjänstlagen (KtjL). Det är denna lag jag kommer att utgå från i mitt svar. Vidare har jag delat upp svaret i olika rubriker vilka hänför sig till dina olika frågor.

Vem bestämmer vilket företag som ska reparera golvet?

Som konsument har du förvisso rätt att få felet åtgärdat av städföretaget. Detta ska dock ske till ett för städföretaget skäligt/rimligt pris, KtjL 20 §. Med så få omständigheter och utan information om priserna är det svårt för mig att avgöra rimligheten i det hela. Huvudregeln är dock att städföretaget i princip har rätt att själva avgöra vilket företag som ska reparera golvet i och med att det trots allt är de som står kostnaden för reparationen.

Hur ska du ta dig an frågan om reporna i gitarren?

En tjänst ska vara fackmässigt utförd, KtjL 4 §. Om resultatet av tjänsten avviker från vad du som konsument har rätt att kräva, det vill säga att tjänsten är fackmässigt utförd, ska tjänsten ses som felaktig. Detta gäller även om det är en olycka som orsakat reporna på gitarren (vilket väl är troligt i det här fallet), KtjL 9 §. Jag vill mena att detta är ett fall av fel i tjänst och därför ska städföretaget ersätta dig för skadan på gitarren, KtjL 31 §. Men precis som du säger är det ord som står mot ord, och det är troligtvis svårt att bevisa både för dig och för städföretaget hur det egentligen ligger till.

Eftersom du redan har reklamerat felet och städföretaget valt att inte ta på sig skadan på gitarren rekommenderar jag att du gör en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) - mer information om vad du ska tänka på innan dess och hur du går till väga finns att läsa på deras hemsida. Viktigt är dock att du har framställt ett precist krav till städföretaget innan du gör en sådan anmälan, och att de nekat dig det. Kravet kan exempelvis bestå i att du lägger fram en begäran om skadestånd för att ersätta den skadade gitarren.

Kan du hålla inne med betalningen?

Som konsument har du rätt att hålla inne med betalningen för att utöva press på städföretaget att fullfölja sitt löfte om att reparera golvet, KtjL 19 §. Du kan även använda det som ett påtryckningsmedel för att städföretaget ska ersätta gitarrskadan.

Sammanfattning

- Städföretaget har själva rätt att bestämma vilket företag de vill anlita för att reparera golvet. Om det företag du föredrar har orimliga priser så kan du dessvärre inte göra mycket åt den saken.

- Utifrån omständigheterna i din fråga vill jag mena att reporna på gitarren är att se som fel i tjänst vilket innebär att företaget är skyldiga att ersätta skadan. Om de trots allt vägrar att ta på sig skadan bör du skicka en anmälan till ARN.

- Du har rätt att avvakta med att betala fakturan till dess att städföretaget avhjälper reporna i golvet och ersätter skadan på gitarren.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (318)
2019-10-09 Konsument - Kan man bestrida en delfaktura vid tjänst?
2019-10-09 Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?
2019-09-30 Kan jag reklamera ett arbete?
2019-09-30 Entreprenörens faktura överstiger uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (73804)