Företag som fakturerar utan att meddela ungefärligt pris innan – är detta ok?

FRÅGA
Har ett företag rätt att fakturera utan att meddela en ungefärlig eller uppskattad kostnad för en tjänst? Även om vi sagt att vi vill ha tjänsten men vi har inte godkänt någon form av pris etc.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att du enkelt ska hitta vad du söker i mitt svar följer här en kortare beskrivning av vad det innehåller. Först och främst finner du en sammanfattning av mitt svar. Därefter följer en rättsligt utredning om vilka rättsregler som blir tillämpliga i ditt fall. Slutligen finner du kontaktuppgifter om du skulle behöva fortsatt hjälp.

Sammanfattning av mitt svar

Ja, företag har rätt att fakturera utan att meddela en ungefärlig kostnad. Däremot, om ni inte har avtalat något pris så behöver du endast betala skäligt pris. Skäligt pris beror på, men det är företaget som fakturerar som måste visa att deras fakturering är skälig. Vilket borde vara en fördel för dig.

Företag får fakturera, men dem begränsas i viss mån av skäligt pris

Utgångspunkten i Svensk rätt är att avtalsfrihet råder. Dvs. företaget du anlitat får ta ut vilket pris de vill. Möjligtvis kan man hävda att detta i någon mån begränsas av reglerna i 3 kap. avtalslagen som skyddar mot att man på något sätt blir lurad. Men detta blir då beroende på omständigheterna i det specifika fallet.

Jag antar i ditt fall att du har gjort köpet av tjänsten privat. Dvs. utanför näringsverksamhet. I sådana fall gäller skäligt pris i det här fallet. Detta gäller dock endast om priset inte diskuterats eller på något annat sätt har framgått av ert avtal. 36 § konsumenttjänstlagen.

Beräkningen av vad som är skäligt pris varierar naturligtvis. Men hänsyn tas till b.la.:

– Vilken typ av tjänst det rör sig om.

– Omfattning och utförande av tjänsten.

– Vad som är ett normalt pris för motsvarande tjänst.

– Övriga relevanta omständigheter i det specifika fallet.

Företaget du har köpt tjänsten av har bevisbördan för att det pris de har fakturerat är skäligt. Högsta domstolen har skrivit en mycket pedagogisk dom som förklarar detta närmare. Se särskilt punkt 13–19.

Hoppas du fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, t.ex. om företaget fortsätter att kräva dig på pengar, så går det bra att vända sig till info@lawline.se för vidare hjälp i ditt ärende.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (487)
2022-01-03 Häva läkarbesök på grund av fel?
2021-12-30 Missnöjd med tatuering- vilka krav kan man ställa på tatueraren?
2021-12-29 Vad gäller vid tilläggsarbete enligt konsumenttjänstlagen?
2021-12-26 Rätt till lånebil vid inlämning av bil till verkstad?

Alla besvarade frågor (98466)