Föreligger upphovsrätt på enstaka meningar?

2015-10-01 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Vi har låtit ett företag översätta enkla ord och meningar för ett språkprogram. De kan även ha lagt till egna ord/meningar. Programmet är till för att lära sig grundläggande språkkunskaper. Ett exempel kan vara: Det står en lampa på bordet.Vi undrar nu om de har någon upphovsrätt kring denna text? Når den verkligen verkshöjd?Tack i förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt Upphovsrättslagen (URL) 1§ har den som skapat ett litterärt verk upphovsrätt till verket. Det kan enligt punkt 1 exempelvis vara en framställning i skrift.

Som du säger är verkshöjd en förutsättning för att upphovsrätt ska uppstå. Med verkshöjd menas att verket ska ha en individuell särprägel, dvs "måste uppvisa en viss självständighet och originalitet". Verket ska vara ett uttryck för "upphovsmannens intellektuella skapelse". Det ska vara i princip uteslutet att någon annan kan ha skapat något nära överensstämmande. Se Bernitz m fl, immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 uppl s 54-55.

Som du förstår är det svårt för mig att avgöra om verkshöjd föreligger i ditt fall eller inte, då jag inte vet hur många meningar de rör sig om, huruvida de satts ihop efter varandra etc. Vanliga meningar såsom "det står en lampa på bordet" kan erhålla verkshöjd om de sätts ihop efter varandra så att resultatet kan anses utgöra ett verk som ger uttryck för en originell skapelse.

Jag skulle spontant säga att verkshöjd inte föreligger. Men fråga dig om det ni skapat kan anses utgöra ett verk, eller endast utgör enstaka meningar. Du skrev att det är fråga om en text. Om du anser det vara ett verk- är det ni gjort unikt, eller skulle någon annan kunnat skapa samma meningskombination? Om inte kanske upphovsrätt föreligger. Som sagt tror jag dock att det är högst tveksamt. Men om texten betyder någon ting kanske den är tillräckligt originell för att erhålla verkshöjd.

Om verkshöjd kan anses föreligga (högst tveksamt), och ni alltså därmed har upphovsrätt enligt URL 1§, så kan även företaget ha upphovsrätt till sin översatta version av ert verk, men de har ingen rätt att förfoga över det i strid med er rätt till ert originalverk, URL 4§.

Om det ni och företaget gjort sammanslaget kan anses utgöra ett verk, har ni gemensam upphovsrätt till verket, URL 6§. Om ni däremot skulle ha skapat självständiga verk var för sig, skulle ni ha upphovsrätt till era enskilda verk var för sig.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (898)
2020-10-20 Upphovsrätt och att måla av kända dockor
2020-10-17 Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?
2020-10-16 Får konstnären använda motivet till tavlan jag köpt?
2020-10-11 Får man använda sig av ett företags logga?

Alla besvarade frågor (85212)