Föreligger skatteplikt på inkomst till följd av testamente?

2019-09-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej! Om en privatperson testamenterat en summa pengar till et skattepliktigt subjekt, ska det skattepliktiga subjektet betala inkomstskatt på denna gåva då? Det finns inga krav på motprestation.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om skatt blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig.

Utgångspunkten är att alla inkomster är skattepliktiga. Om skattesubjektet är skattskyldig och inkomsten omfattas av inkomstskattelagen föreligger skatteplikt. Undantag från huvudregeln avser inkomster som faller in under reglerna för skattefrihet (8 kap IL) eller om det helt faller utanför inkomstskatterättens regler. I 8 kap. IL beskrivs ett antal inkomster som är skattefria. Bland annat är inkomster till följd av arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria (8 kap. 2 § IL).

Sammanfattningsvis, inkomst till följd av testamente, arv eller gåva är ej skattepliktigt enligt svensk inkomstskatterätt.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82688)