FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet19/04/2019

Föreligger rätt till prisavdrag om boytan i en villa är mindre än vad som avtalats?

Hej,

Köpt, men ej tillträtt en villa, där säljaren uppgivit en viss boarea, men det visar sig vid uppmätning att en del är hänförligt till biyta.

Hur regleras detta avseende köpeskillingen ?

Finns prejudikat eller standard ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köp av en villa avser köp av fast egendom och omfattas av jordabalkens regler. I 4 kap 19 § JB föreskrivs det att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den avviker från vad köparen med fog hade kunnat förutsätta vid köpet så får köparen göra avdrag på köpeskillingen enligt vad som står i 4 kap 12 § JB. I detta fall är boarean mindre än vad ni har fått veta vid försäljningen vilket gör att det är ett sådant fel som kan anses omfattas av 4 kap. 19 § JB.

Om säljaren ansvarar för felet, vilket denne förmodligen kommer göra i detta fall, kan du ha rätt till prisavdrag motsvarande värdeskillnaden som den mindre boytan medför.

Ett sådant fel i villan måste köparen åberopa inom skälig tid efter det han märkt eller borde ha märkt felet. I detta fall har du märkt felet innan tillträdet då tycker jag att du så snart som möjligt påtalar felet för säljaren. 4 kap 19 a § JB.

Ett rättsfall från Högsta domstolen som kan vara intressant för din del är NJA 1983 s. 858. Där hade det i försäljningsannonsen angivits att fastighetens area var 1080 m2 och säljaren hade också uppgivit att fastigheten var så stor som det stod i annonsen. I själva verket var dock fastigehetens area 891 m2 . Detta var uppgifter som ansågs så tydliga att de befriande köparen från sin undersökningsplikt, vilket gjorde att köparen hade rätt till ersättning för fel i fastighet. Om det inte hade lämnats några uppgifter om fastighetens storlek hade köparen inte haft rätt till ersättning. Däremot är det osäkert om köparen hade haft rätt till ersättning om uppgiften om fastighetens area endast hade förekommit i annonsen.

Sammanfattning

Det är att anse som ett fel i fastigheten att boarean var mindre än vad som angivits i avtalet, vilket borde generera rätt till prisavdrag för din del. Däremot är det således svårt att avgöra om uppmätningen av boytan är något som borde ha omfattats av din undersökningsplikt, där kanske rättsfallet som angivits ovan kan ge dig vägledning.

Har du fler frågor och även behöver fortsatt rådgivning ta då kontakt med oss på info@lawline.sedär kan vi hjälpa dig med ditt ärende. Du kan även kontakta oss via telefon; 08- 533 300 04, öppettider: mån – ons kl. 10.00 – 16.00

Hälsningar

Daniela KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?