Föreligger ett bindande bokningsavtal när motparten inte har signerat avtalet?

2020-04-21 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag och min make valde att ingå ett bokningsavtalom 20tkr för en nyproducerad lägenhet som endast finns på ritning än så länge. Detta avtal skrev vi under i mitten på februari och mäklaren skulle veckan efter fixa underskrift från byggherren och så skulle ett exemplar postas till oss..Min make har nu förlorat sitt jobb pga Coronaviruset och vi vill nu häva avtalet. Enligt avtalet som endast vi har skrivit under så är vi berättigade till en återbetalning om 50% av bokningsavgiften. Hur funkar det nu när vi inte har fått ett påskrivet avtal hemskickat till oss? Finns det ens då ett giltigt avtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du och din make har avsett att ingå ett bokningsavtal med en entreprenör om en nyproduktion som ännu inte har börjat byggas, men att ni inte har fått tillbaka ett signerat avtal och därmed är osäkra på om avtal överhuvudtaget har ingåtts.

Bokningsavtal regleras inte i lag

Bokningsavtal regleras inte i lag och det ställs inga formkrav på ett sådant avtal, det innebär att ditt avtal ska betraktas som ett helt vanligt avtal enligt lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) och enligt allmänna avtalsrättsliga principer.

Det föreligger inget bindande avtal

Utgångspunkten är att bindande avtal kan ingås både muntligen och skriftligen. Jag tolkar din situation som att du och entreprenören har kommit överens om att bokningsavtalet skulle ingås skriftligen och att en förutsättning var att ni båda skulle signera det och du skulle slutligen få tillbaka en kopia. Innan detta har skett så har ni inget avtal. Eftersom att entreprenören inte har signerat det så bedömer jag därför att det inte föreligger ett giltigt avtal, enligt allmänna avtalsrättsliga principer.

Du ska få tillbaka din bokningsavgift

Eftersom att det inte föreligger ett giltigt avtal ska du få tillbaka hela din bokningsavgift, inte bara 50%. Eftersom att entreprenören inte har fullgjort sin del av avtalet så ska alltså din prestation (betalning) återgå.

Bokningsavtal är inget juridiskt bindande avtal om upplåtelse av bostadsrätt

Bokningsavtal fungerar oftast som ett sätt för entreprenören att undersöka efterfrågan för ett visst projekt, det är inte ett juridiskt bindande avtal om upplåtelse. Avtalet ska endast ses som att man anmäler sitt intresse av att möjligen ingå avtal om bostadsupplåtelse i framtiden, men det ska inte betraktas som en garanti för detta.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med mäklaren som förmedlade detta avtal mellan er och begära tillbaka dina pengar med hänvisning till att giltigt avtal inte föreligger. Jag kan även tipsa dig om att vi på Lawline erbjuder juridisk hjälp, om du känner dig osäker på hur du ska gå vidare och vill ha mer råd så är du välkommen att boka en tid med en av våra jurister på vår hemsida.

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1383)
2020-11-30 Köp av tjänst för näringsidkare
2020-11-30 Olika användarvillkor
2020-11-29 Muntliga avtal och dess bundenhet
2020-11-29 Person som har gett pengar som gåva och i efterhand hävdar att det varit ett lån

Alla besvarade frågor (86828)