Föreligger det strikt ansvar för kattägare?

FRÅGA
En person gick förbi vårat hus och blev biten av en katt utanför vår port. Personen säger det var våran katt, men det finns inget bevis på att det var det. Personen blev biten i benet och fick antibiotika. Personen vill nu ha betalt av oss för sjukhusbesöket och läkemedel. Hur ska vi agera? Finns inget som stärker att det var just vår katt som orsakade personskadan. Hoppas ni kan svara på detta, så fort som möjligt! Tack. Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar om ni har någon skyldighet att ersätta personens skador, samt vilka påföljder som kan aktualiseras ifall ni väljer att inte göra det. Regler om tillsyn av katter finns i lag om tillsyn över hundar och katter. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL).

Föreligger det strikt ansvar för kattägare?

Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter). Regeln innebär att hundens eller kattens ägare har ett ansvar för att djuret inte orsakar problem för omgivningen.

För skador orakade av hundar föreligger ett så kallat strikt ansvar för hundägaren, vilket innebär att hundägaren blir ersättningsskyldig oberoende av vilken part som vållat skadan (19 § lag om tillsyn över hundar och katter).

Något strikt ansvar föreligger inte för kattägare. Detta innebär i ert fall att den skadelidande måste bevisa att ni orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet av något slag (2 kap. 1 § SkL). Eftersom det inte finns några bevis som styrker att det var er katt som orsakade personskadan blir detta mycket svårt för den skadelidande att bevisa.

Om ni väljer att inte ersätta personen för skadorna kan den skadelidande vända sig till allmän domstol för att få ersättning från er. Eftersom bevisningen är mycket svag hade den skadelidande med stor sannolikhet inte nått framgång i en sådan process.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97679)