Föreligger besittningsrätt när hyresvärden själv vill flytta in i bostaden?

Jag äger en mindre hyresfastighet. Jag vill säga upp en hyresgäst för att jag själv skall flytta in i den aktuella lägenheten i fastigheten som jag äger.

Hyresgästen ifråga har inget tidsbegränsat kontrakt. Har jag rätt att säga upp hyresgästen för att använda lägenheten själv, och hur går jag tillväga?

Jag har gjort en formell uppsägning baserat på ovanstående, med 3 månaders uppsägningstid.

Hyresgästen har nu vänt sig till hyresgästföreningen som menar att hyresgästen har besittningsskydd och att den grund som anges inte är av sådan karaktär att det finns skäl för att hyresavtalet skall upphöra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel, även kallad Hyreslagen.

Besittningsskydd
En hyresgäst har i regel besittningsskydd, vilket innebär att man som hyresvärd inte kan säga upp hyresavtalet utan det föreligger en rätt till förlängning. Det finns vissa undantag till detta besittningsskydd, men de hänför sig främst till de situationer då hyresvärden INTE bedriver en hyresverksamhet. Jag förstår det som att du bedriver just en hyresverksamhet, varför det är svårare att hävda att något besittningsskydd inte gäller i förhållande till att du nu vill flytta in i lägenheten själv. Det finns ett undantag som du dock skulle kunna stödja dig på och det är tionde punkten i 12 kap 46 § JB som lyder:

"Om hyresvärden har sagt upp hyresavtalet har hyresgästen rätt till förlängning av avtalet, utom när det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör."

När det gäller denna punkt måste det finnas ett sakligt skäl till uppsägningen, vilket finns i och med att du vill flytta in där. Efter detta kommer hyresnämnden göra en intresseavvägning mellan dig och hyresgästen. I lagkommentaren nämns även att: "För att ett avflyttningsskäl skall tillmätas nämnvärd betydelse fordras normalt att skälet har sin grund i ett påtagligt intresse hos hyresvärden i hans egenskap av värd. Det skall föreligga ett hyresvärdsintresse – inte bara ett personligt intresse. För att hyresgästens skäl skall tillmätas någon betydelse vid intresseavvägningen krävs att det uppbärs av ett skyddsvärt intresse."

Avslutning
Sammanfattningsvis kan jag säga att det finns vissa svårigheter för dig att få igenom denna hyresuppsägning om du inte kan påvisa att det inte bara är i personligt intresse du vill flytta in, utan även i egenskap av hyresvärd.

Mitt råd till dig är att begära en prövning hos hyresnämnden för att se vad de säger då det är dem som beslutar vem som har rätt i denna situation.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”