Föreläggande av ordningsbot för fortkörning

2020-12-01 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej skrev till dig tidigare angående fortkörningsböter . Jag körde som sagt 112 på 80 motorvägssträcka, 32 km för fort. Polisen omhändertog inte körkortet på plats och på böten jag fått står det förläggande om ordningsbot! Jag tolkar det enligt nedanstående att jag inte får annan straff än böter, stämmer det?Om föreläggande av ordningsbot13 § Föreläggande av ordningsbot får utfärdas beträffande brott, för vilket ej stadgas annat straff än böter omedelbart i penningar och ej heller normerade böter och för vilket ordningsbot bestämts på sätt föreskrives i 14 §.Bestämmelserna om föreläggande av ordningsbot äro icke tillämpliga, om särskilt villkor är stadgat för allmänt åtal. Lag (1968:193).Slutligen undrar jag om polisen per automatik rapportera alla ordningsboter vidare till transportstyrelsen? Kan jag begära ut min dom från polisen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föreläggande av ordningsbot

En polisman får utfärda en ordningsbot, vilket innebär att den misstänkte föreläggs ett bötesstraff (48 kap. 1-2 § rättegångsbalken). Om ett föreläggande godkänns så gäller det som en lagakraftvunnen dom, vilket innebär att ett åtal inte får väckas senare om samma gärning (48 kap. 3 § rättegångsbalken). Detta innebär att ett föreläggande av ordningsbot är ett förenklat sätt att lagföra brottet på och därmed kan du inte få något annat straff än böter senare. Polisen rapporterar även in det till transportsstyrelsen i de fall där det kan vara aktuellt att dra in körkortet. Det är sedan Transportstyrelsen som bedömer om körkortet ska återkallas eller inte. Då ett godkänt föreläggande innebär att åtal inte väcks och att någon rättegång inte hålls så finns det ingen egentlig dom att begära ut. All relevant information ska istället finnas på föreläggandet.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Strafföreläggande (95)
2021-03-21 Kan jag fortfarande överklaga ett föreläggande av ordningsbot?
2021-03-19 Kommer mitt strafföreläggande att synas i mitt belastningsregister?
2021-03-04 Kan ett mål om ringa stöld avslutas utan en rättegång?
2021-03-03 Ny förundersökning trots tidigare strafföreläggande?

Alla besvarade frågor (91130)