Förekomsten av strängare straff vid återfall av brott

Hej, undrar angående en vän som begått narkotikabrott 7 gånger under senaste fyra åren. Straff har varit böter varje gång, blir straffet hårdare ju fler gånger man döms för samma typ av brott? Känns som fängelse inte är relevant än trots antalet samma brott.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår att din vän troligtvis tidigare blivit dömd för ringa narkotikabrott eftersom påföljden varit böter. Detta framgår av 2 § narkotikastrafflagen som stadgar att med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader.

I Brottsbalken (BrB) finns regler om straffmätning och påföljder. Enligt 29 kap 4 § BrB kan utläsas att om straffmätningen ska ske i skärpande riktning skall hänsyn tas till:

- den tidigare brottslighetens omfattning
- tiden som förflutit mellan brotten
- om brottsligheten är likartad
- brottsligheten i båda fallen är särskilt allvarlig

Detta så länge inte förhållandet har beaktas genom påföljdsvalet. Bestämmelsen betyder att straffmätningen i första hand ska ske utifrån brottets straffvärde. Utöver det kan omständigheter såsom förekomsten av tidigare brottslighet berättiga domstolarna att skärpa straffet.

Bestämmelsen har tillämpats mycket restriktivt i praxis och tänkt att ökningen av straffmätningen ska vara relativt liten. Vid rena bötesbrott, som för din vän, kan det medföra att dagsböterna ökar men viss risk finns även till kortare fängelsestraff. Då lagtexten i 29 kap 4 § BrB är avsedd att träffa de brott som är av särskilt allvarlig art är risken enligt min mening liten för att din vän kommer få en strängare påföljd än böter.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,
Stephanie FjeldsethRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo