FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott16/03/2019

Föregivande av allmän ställning: "K-9 Unit"

Hej. Om jag använder en jacka som det står K-9 Unit, är det olagligt?

Här är bild på jackan: https://i.ebayimg.com/images/g/lxoAAMXQWuRQ9~Pn/s-l500.jpg

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt min uppfattning ligger brottet föregivande av allmän ställning (17 kap. 15 § BrB) närmast till hands i ditt fall. Den första delen av bestämmelsen innebär att den som obehörigen utger sig för att utöva myndighet gör sig skyldig till brottet. Den andra delen avser situationer då någon "obehörigen bär uniform, märke eller annat tjänstetecken som giver honom sken av att tillhöra Försvarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft." Det är värt att notera att kravet är förhållandevis högt ställt; exempelvis kan vem som helst bära en militär uniform utan straffansvar så länge ingen gradbeteckning bärs med uniformen.

Bedömningen av ditt fall är inte helt självklar. Enligt min uppfattning är det som möjligen skulle kunna bli aktuellt "märke eller annat tjänstetecken" då din jacka rent faktiskt inte är en uniform (såvitt jag vet). Huruvida "K-9 Unit" kan anses utgöra ett sådant märke är dock svårt att säga. Mig veterligen används begreppet inte för hundförare i officiella sammanhang i Sverige och begreppet tycks heller inte användas i normalt språkbruk, något som möjligen talar mot detta. Utöver detta krävs att det skulle ge sken av att du tillhör Försvarsmakten eller någon annan kår i det allmännas tjänst, där polisen kanske ligger närmast till hands. Enligt min uppfattning ter det sig otroligt att detta skulle anses vara fallet eftersom jackan inte är en uniformsjacka utan en så att säga "vanlig" jacka med visst tryck som möjligen skulle kunna ge intryck av att bäraren utövar någon slags myndighetsuppdrag. Sammantaget bedömer jag att det är mycket osannolikt att du skulle göra dig skyldig till föregivande av allmän ställning genom att bära jackan ifråga.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”