Före detta inneboende betalar inte hyran, hämtar inte sina saker och lämnar inte tillbaka nyckeln, vad kan jag göra?

Jag hade en inneboende som det inte har funkat bra med. Bland annat tog han reservnyckeln till lägenheten ur lådan och gav den till hans tjej. Utan att fråga. Vi kom överens att han skulle flyyta ut och de gjorde han 30e oktober. Han flyttade in hos mig 23e så jag tror han han borde också ha betalt den veckan mellan 23e och och utflyttningsdatum, men senasy betalade han hyren 23e september för oktobermånad.

Problemet nu är att han har några saker kvar i lägenheten och har inte lämnat tillbaka nyckeln. Han sade att han skulle komma på em den 30e men det gjorde han inte. Han har inte hört av sig och svarar inte på telefon.

Nu är det 5e november. Vad kan jag göra? Jag har hyresrätt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betalning av hyran

Det enklaste sättet att indriva skulden är att du kontaktar Kronofogden och ansöker om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). I det fall du gör detta, kommer personen att informeras av Kronofogden och få möjlighet att bestrida skulden. Bestrids inte skulden, blir skulden fastställd och Kronofogden börjar arbeta med att driva in den. Bestrids skulden (t.ex. med motiveringen att personen inte är skyldig hyra), kommer du att informeras om detta och tillfrågas om du vill ta ärendet vidare till domstol. I det fall du har ett skriftligt hyresavtal, bör du kunna uppfylla de beviskrav som åligger dig i en eventuell tvist.

I ansökan om betalningsföreläggande ska du bland annat specificera hur mycket pengar det rör sig om, samt grunden för kravet (det vill säga att personen är skyldig hyra). Mer information om betalningsföreläggande, liksom blankett för ansökan, hittar du på Kronofogdens hemsida.

Den inneboendes saker

Risk för att begå brott

Efter att någon har lämnat sin egendom i en annan persons lägenhet har personen som bor i lägenheten inte rätt att göra sig av med egendomen. Med andra ord har man inte rätt att kasta, sälja eller annars göra sig av med föremål som en person lämnat kvar och vägrar att hämta. Gör man sig av med egendom som någon annan äger riskerar man att begå olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Så länge din före detta inneboende inte explicit uttryckt att du får göra dig av med sakerna, så är det alltså brottsligt att göra det. Man kan även göra sig skyldig till brott om man kör hem sakerna till personen, eftersom man genom att flytta dem mellan två platser rubbar ägarens besittning om sakerna (även om tillfälligt). Detta brott kallas för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken).

Däremot är det inte tillåtet att låta sin egendom ligga kvar i någon annans hem, om man ombetts att flytta på den. Detta kan nämligen också utgöra egenmäktigt förfarande i 8 kap. 8 § brottsbalken, eftersom besittningen till bostaden rubbas genom att dess användbarhet begränsas. Alltså har den inneboende agerat felaktigt.

Enligt 12 kap. 27 § 2 st jordabalken (JB) tillfaller egendom som en hyresgäst lämnar kvar till hyresvärden, om inte hyresgästen efter anmaning inom tre månader, eller annars inom sex månader, hämtar sin egendom. Eftersom din inneboende flyttade ut i oktober, har mer än sex månader inte förflutit och egendomen tillhör därför inte dig ännu.

Hur kan jag gå tillväga?

I detta fall kan jag rekommendera att du ansöker om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Då kommer din före detta inneboende att uppmanas att hämta sakerna och om detta inte sker kommer egendomen istället att hämtas av Kronofogden, på din före detta inneboendes bekostnad.

När du kontaktar personen för att påpeka att det utgör brott att inte hämta sakerna, kan du även då sätta en tidsfrist för hur länge personen har på sig, innan du gör en polisanmälan om egenmäktigt förfarande. Du kan även, om sakerna inte hämtas upp efter din egenbestämda tidsfrist, polisanmäla personen för egenmäktigt förfarande.

Nyckeln

Även i detta fall ligger nära till hands att se till brottsliga förfaranden. Det brottet som är aktuellt enligt din beskrivning är enligt mig olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). För detta brott kan den dömas som har viss egendom i sin besittning (nyckeln) och förfogar över den på sådant vis att den rättmätige ägaren berövas sin rätt till egendomen. Även om inget brott har begåtts så har du givetvis rätt till din nyckel. Även i detta fall kan man vända sig till Kronofogden och begära handräckning för att de skall fastställa att en viss person är skyldig att överlämna viss egendom till dig. Om hyresvärden i denna situation beslutar att bekosta installation av ett nytt lås är hyresgästen skadeståndsskyldig för den utgiften (2 kap. 2 § skadeståndslagen).

Slutsats

Du har givetvis rätt att få betalt för den hyra som uteblivit. Du bör vända dig till Kronofogdemyndigheten för betelaningsföreläggande. Det krävs dock att du kan bevisa att personen är skyldig dig pengar om denne bestrider skulden och saken tas till tingsrätt. Du får inte flytta personen saker på eget bevåg, men denne får heller inte lämna kvar sina saker om du anmodar denne att hämta dem. Du ska även få tillbaka din nyckel. Även beträffande sakerna och nyckeln kan du kontakta Kronofogdemyndigheten för handräckning.

Min rekommendation till dig

Det bästa är alltid att försöka lösa konflikter i samförstånd. Rättsprocesser är energi-, kostnads- och tidskrävande och utfallet svårt att förutspå. Om det absolut inte går att komma överens tycker jag att du ska berätta för hyresgästen vilka konkreta åtgärder du överväger att vidta (d.v.s. polisanmäla för olovligt förfogande och egenmäktigt förfarande, samt begära handräckning och betalningsföreläggande).

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”