Fordringar och preskription

2015-11-02 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag har en handskriven revers som talar om att en person är skyldig mig 70 000:-. Hans underskrift är bevittnad av en person. Reversen är skriven år 2007 och innehåller personnummer på låntagaren. Kan denna revers hålla juridiskt?Vänliga hälsningar Louise
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!

Utredning

Av vad Du beskriver verkar det röra sig om ett enkelt skuldebrev. Grundkraven för detta synes vara uppfyllda, se vidare 1 § Skuldebrevslagen (här).

Vad gäller betalning, såvida förfallodag inte är avtalad, gäller enligt 5 § Skuldebrevslagen att denna inträffar vid anmodan av borgenären (Du) eller dessförinnan när gäldenären (den som ska betala) själv vill betala.

Eftersom reversen är utfärdad år 2007 finns det anledning att påminna om preskriptionstiden för denna fordran. Den allmänna preskriptionstiden är tio år och gäller från uppkomstdagen. En fordran uppkommen år 2007 preskriberas således år 2017, se vidare 2 § Preskriptionslagen (här).

Preskription innebär att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären genom rättsliga medel, t.ex. utmätning osv. För att undvika detta finns särskilda regler om preskriptionsavbrott i 5-6 § § Preskriptionslagen. Preskriptionstiden börjar om på nytt ifall gäldenären betalar en del av fordran, får ett betalningsanspråk från borgenären eller borgenären annars stämmer in gäldenären till domstol för fordringen.

Slutord

Av vad Du beskrivit synes det inte finnas något hinder för dig att kräva betalning av gäldenären

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga i dessa situationer. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00), mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en jurist (här).

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (719)
2020-09-21 Hur säkerställer jag att jag får tillbaka pengar jag lånar ut?
2020-09-21 Har jag rätt till betalning efter slutfört uppdrag?
2020-09-20 Kan ett orderskuldebrev göras om till ett innehavarskuldebrev?
2020-09-17 Hur invänder jag mot utmätning med stöd av dödad förkommen handling?

Alla besvarade frågor (84297)