Fordringar och preskription

Hej! Jag har en handskriven revers som talar om att en person är skyldig mig 70 000:-. Hans underskrift är bevittnad av en person. Reversen är skriven år 2007 och innehåller personnummer på låntagaren. Kan denna revers hålla juridiskt?

Vänliga hälsningar Louise

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawine med din fråga!

Utredning

Av vad Du beskriver verkar det röra sig om ett enkelt skuldebrev. Grundkraven för detta synes vara uppfyllda, se vidare 1 § Skuldebrevslagen (här).

Vad gäller betalning, såvida förfallodag inte är avtalad, gäller enligt 5 § Skuldebrevslagen att denna inträffar vid anmodan av borgenären (Du) eller dessförinnan när gäldenären (den som ska betala) själv vill betala.

Eftersom reversen är utfärdad år 2007 finns det anledning att påminna om preskriptionstiden för denna fordran. Den allmänna preskriptionstiden är tio år och gäller från uppkomstdagen. En fordran uppkommen år 2007 preskriberas således år 2017, se vidare 2 § Preskriptionslagen (här).

Preskription innebär att borgenären inte längre kan kräva betalning av gäldenären genom rättsliga medel, t.ex. utmätning osv. För att undvika detta finns särskilda regler om preskriptionsavbrott i 5-6 § § Preskriptionslagen. Preskriptionstiden börjar om på nytt ifall gäldenären betalar en del av fordran, får ett betalningsanspråk från borgenären eller borgenären annars stämmer in gäldenären till domstol för fordringen.

Slutord

Av vad Du beskrivit synes det inte finnas något hinder för dig att kräva betalning av gäldenären

Det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga i dessa situationer. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00), mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en jurist (här).

Philip SöderbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”