Fordran och betalning

2015-12-20 i Fordringar
FRÅGA
Jag tog ett lån i mitt namn, har att hjälpa min dåvarande sambo, vi gjorde upp en plan på hur han skulle betala. Nu krånglar han, betalar inte. Kan jag göra något, eller skall jag bara känna mig blåst. Har kvar kvitto som vi fick när jag betalade in till Skatteverket. Lånade 60.000kr i feb 2014.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

Det finns inget i frågan som tyder på att du skulle sakna rätt till betalning. Den snabbaste åtgärden i detta fall synes vara att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (här).

Utredning

Att uppta lån för att betala någon annans skuld kan ses endera som en gåva eller att en ny skuld tillskapas emellan gäldenären och låntagaren. Av frågan att döma synes ni avtalat om att det av dig upptagna lånet skulle återbetalas till dig av din dåvarande sambo. Detta regleras som ett traditionellt fordringsförhållande. Fordringsförhållandet mellan dig och din långivare saknar betydelse för fordran du har på din före detta sambo.

En ansökan om betalningsföreläggande kan ske i de fall en fordran är förfallen till betalning (eller då delbelopp enligt en avbetalningsplan förfallit till betalning), se 2 § Lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL).

Förfarandet går till som så att borgenären (Du) lämnar in en skriftlig ansökan om utfärdande av betalningsföreläggande (se vidare 9, 11 & 16-19 §§ BFL för formalia). Därefter utfärdar KFM ett föreläggande för gäldenären (din tidigare sambo) att avge inställning till ansökan.
Bestrider denne fordran sker i regel, på borgenärens begäran, ett överlämnande till allmän tingsrätt för att avgöra tvisten (se 25-26 & 31-33 §§ BFL). Sker inget bestridande eller försitter gäldenären svarsfristen lämnar KFM utslag i ärendet (se 42 § BFL). Vid bifall kan ett sådant sedan användas till ansökan om utmätning av gäldenärens egendom för betalning av skulden (se 3:1 st. 1 p. 8 Utsökningsbalken).

Avslutande ord

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.
Du kan även boka tid hos en jurist kvalificerad på detta område (här).

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (727)
2020-10-20 Behöver skuldebrev och gåvobrev bevittnas?
2020-10-17 När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?
2020-10-17 Personlig borgen efter avslutat styrelseuppdrag?
2020-10-01 Hur gör jag för att begära betalt utifrån ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (85208)