FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte29/11/2018

Fordran gentemot dödsboet

Hej!

Jag hade en skuld på 400 000 kr till min mor som avled i augusti.

Vi är 3 st syskon som enda arvtagare. Vill bara försäkra mej om jag förstår uträkningen av detta rätt och hoppas ni vill hjälpa mej att klara upp min skuld till mina syskon.

Delar man 400 000 på 3 st, dvs 400 000/3= 133 333 kr till vardera. Alltså ska jag betala 266 666 till syskonen?

Hoppas på svar

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din mors kvarlåtenskap ska delas lika mellan hennes bröstarvingar, det vill säga dig och dina syskon enligt 2 kap 1 § ärvdabalken.

Dessa 400 000 kronor tillhör din mors tillgångar och hennes dödsbo har en fordran gentemot dig. Eftersom du är en av arvtagarna föranleder det att du i praktiken ska utge 266 666 kronor totalt till dina syskon, precis som du säger.

Uppmärksamma dock att dessa 400 000 ska antecknas i bouppteckningen som en tillgång för att skickas in till skatteverket (20 kap 4 § ärvdabalken).


Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare