Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.

FRÅGA
Jag har lämnat en samborelation och flyttat ur vår gemensamma villa. Vi har ett gemensamt lån på fastigheten. Den ena parten äger 70% o den andra parten 30%. Hur skall fördelningen ske vid en försäljning? Min uppfattning är följande:Försäljningspris - lösen av gemensamt lån och därefter fördelning av ev vinst, reavinst skatt o mäklararvode enligt ägarförhållanden 70/30.Är det rätt tillvägagångssätt ?Min exsambo hävdar följande för parterna:70% av Försäljningspris - halva gemensamma lånet respektive 30% av försäljningspris - halva gemensamma lånet. En sådan fördelning innebär en väsentligt sämre och orättvist fördelning enligt min uppfattning, se räkneexempel nedan.Försäljningspris 7 Mkr, gemensamt lån 3,7 Mkr.Alt 1: 7-3,7=3,3 Mkr3,3*0,7=2,31 Mkr3,3*0,3=0,99 MkrAlt 2:7*0,7=4,9 Mkr - hälften av gemensamt lån (=1,85)=3,05 Mkr7*0,3=2,1 Mkr - hälften av gemensamt lån (1,85)=0,25 MkrAlt 2 innebär att mindre än 10% av överskottet tillfaller den som äger 30%.Vad är rätt metod?Mvh Anders
SVAR

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: sambolagen (SL).

Jag förstår frågan på så sätt att den ena parten vill att lånet på fastigheten och ägandeandelarna på fastigheten ska vara oberoende av varandra. Vilket innebär att du skulle vara skyldig att betala 50% av fastigheten medan du endast får 30% av vinsten på fastigheten. Medan du menar att lånet på fastigheten bör vara kopplade till ägandeandelarna av fastigheten vilket skulle innebär att du är skyldig att betala 30% av lånet och även få 30% av vinsten.

Om ni gör en formell bodelning så gäller sambolagen. Det är helt frivilligt att göra en bodelning, sambor kan komma överens om hur gemensam egendom ska fördelas.

Vid en bodelning enligt sambolagen
I sambolagen så ska skuldtäckning göras först och främst. Det innebär att sambor som har lån som är kopplade till samboegendom ska först få täckning för lånet från den egendomen, på det viset skyddar man långivarna. Det innebär att om ni har gemensamt lån så ska både få ett minimum på 1.85 mkr från samboegendomen, detta kan utläsas ur 13§ SL. Nettovinsten brukar alltid delas lika, 14§ SL. Som sagt ovan så kan bodelningen göras i princip hur ni vill, se 10§ SL, men enligt sambolagen så ska vinsten delas lika. Ni har ett gemensamt lån på 3,7 mkr, vilket innebär att ni både är skuldsatta 1,85 mkr var. Detta ska ni både för täckning för från den gemensamma fastigheten. Det som är över ska delas lika. Det betyder att både får 2,15 mkr vardera. Detta för att lagen inte tar hänsyn till vem som t.ex har lagt in mer i kontantinsats eller vem som har mer ägarandelar än den ena. Denna fördelning förutsätter att ingen annat avtal har träffats mellan er, t.ex samboavtal eller bodelningsavtal.

Denna fördelning framkallas genom att du begär en bodelning enligt 8§ SL. Detta måste göras innan 1 år från den dagen förhållandet upphörde.

Sammanfattningsvis
Som sagt så är bodelningsreglerna i sambolagen frivilliga och sambor kan komma överens om hur fördelningen ska gå till. Sambolagen gäller inte om ett samboavtal har träffats innan - i sådana fall gäller först samboavtalet och i andra hand sambolagen. Sambolagen gäller inte heller om ett bodelningsavtal har träffats, enligt 10§ SL. För att framkalla en bodelning enligt sambolagen så krävs det att man begär detta innan 1 år och om ni inte kan komma överens så gäller även sambolagen.

Du kan dock använda detta faktum och påpeka till sambon att du kan begära en sådan delning enligt ovan om sambon inte går med på den fördelning (alt 1) som du vill.

Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2850)
2021-02-25 Arv och samboegendom
2021-02-25 Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?
2021-02-24 Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?
2021-02-23 När ingår bostad i bodelning mellan sambor?

Alla besvarade frågor (89533)