Fördelning enligt testamente

2015-03-29 i Testamente
FRÅGA
Hej!Vår morbror har avlidit och vi har då fått en kopia på hans testamente där han inte inkluderar oss överhuvudtaget. Han har inga barn, hans två syskon är avlidna och det är vi syskonbarn som har fått kopia på testamentet. Kan han verkligen skriva bort oss ur testamentet helt och hållet?
SVAR

Hej och tack för din fråga

I arvs och testamentsfrågor är ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Länk hittar du här här

Huvudregeln i svensk rätt är att barn till den avlidne har bäst rätt till arv, dessa kallas bröstarvingar se ÄB 2 kap 1§. Finns inga bröstarvingar träder föräldrarna in med näst bäst rätt till arvet, är föräldrarna avlidna träder den avlidnes syskon in som arvtagare (i tredje hand) och i fjärde hand träder mor och farföräldrar in som arvtagare, se ÄB 2kap. 1-3§§.

Om den avlidne inte har några bröstarvingar och dennes föräldrar är avlidna samt ett syskon också har avlidit, träder det avlidna syskonets barn in i syskonets ställe (se 2 kap. 2§)

Den avlidne kan dock genom ett testamente ändra på arvsrätten utifrån sina önskemål. En inskränkning mot denna rätt är att laglotter inte får testamenteras bort (laglotter utgör halva bröstarvingarnas arvslotter, alltså hälften av deras arv, se ÄB 7 kap. 1§). Övrig del i den avlidnes kvarlåtenskap utgör en så kallad disponibel kvot, vilken arvlåtaren kan fördela efter eget tycke.

Utifrån de förutsättningar du beskrivit borde alltså er morbror kunna fördela sitt arv som han önskar

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2527)
2020-07-12 Är en kopia av ett testamente giltigt?
2020-07-09 Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?
2020-07-09 Förordnande om kvarlåtenskap genom avtal
2020-07-07 Är det möjligt att förordna om något som utgår endast under förutsättning att ett visst faktum är för handen?

Alla besvarade frågor (81824)