Fördelning enligt testamente

Hej!

Vår morbror har avlidit och vi har då fått en kopia på hans testamente där han inte inkluderar oss överhuvudtaget. Han har inga barn, hans två syskon är avlidna och det är vi syskonbarn som har fått kopia på testamentet.

Kan han verkligen skriva bort oss ur testamentet helt och hållet?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

I arvs och testamentsfrågor är ärvdabalken (ÄB) tillämplig. Länk hittar du här https://lagen.nu/1958:637

Huvudregeln i svensk rätt är att barn till den avlidne har bäst rätt till arv, dessa kallas bröstarvingar se ÄB 2 kap 1§. Finns inga bröstarvingar träder föräldrarna in med näst bäst rätt till arvet, är föräldrarna avlidna träder den avlidnes syskon in som arvtagare (i tredje hand) och i fjärde hand träder mor och farföräldrar in som arvtagare, se ÄB 2kap. 1-3§§.

Om den avlidne inte har några bröstarvingar och dennes föräldrar är avlidna samt ett syskon också har avlidit, träder det avlidna syskonets barn in i syskonets ställe (se 2 kap. 2§)

Den avlidne kan dock genom ett testamente ändra på arvsrätten utifrån sina önskemål. En inskränkning mot denna rätt är att laglotter inte får testamenteras bort (laglotter utgör halva bröstarvingarnas arvslotter, alltså hälften av deras arv, se ÄB 7 kap. 1§). Övrig del i den avlidnes kvarlåtenskap utgör en så kallad disponibel kvot, vilken arvlåtaren kan fördela efter eget tycke.

Utifrån de förutsättningar du beskrivit borde alltså er morbror kunna fördela sitt arv som han önskar

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning