Fördelning av sambos kvarlåtenskap

2016-10-30 i Sambo
FRÅGA
Min sambos barn får ut sig laglott. Testamentet säger att när jag avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla våra bröstarvingar. Om arvslotten är ca 560000 o laglotten hälften, som delats ut, vad händer med arvslotten när jag dör? Jag har idag en del fonder utöver en bostadsrätt, som jag ärver med full förfoganderätt. Vad händer om inga pengar finns efter mig? Idag skulle de ärva 280000 kr men hur beräknas arvslotten vid min bortgång? Jag vet att den beräknas med kvot, men hur? Kan man skriva något tillsammans med bröstarvingar att de inte ska få ut mer än 2800000 den dag jag inte finns? Jag försöker skydda mina barn. Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör så får var part vad denna äger om ingen bodelning sker. För att en bodelning skall ske måste detta åberopas av kvarlevande enligt 8 § Sambolagen (SamboL). Värdet skall vid en bodelning delas lika mellan samborna enligt 14 § SamboL.

Jag utgår ifrån att din sambo har barn från ett tidigare förhållande och att ni därtill har gemensamma barn.

Reglerna om arv i ärvdabalken anger hur en avlidens kvarlåtenskap skall fördelas i fall den avlidne inte skrivit något testamente.

Vid ditt frånfälle ärver, även utan testamente, dina barn din kvarlåtenskap som de får dela lika enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). En sambo har ingen arvsrätt men har rätt vid fördelning av samboegendomen att få ut två gånger prisbasbeloppet, vilket idag skulle vara 44 300 x 2, enligt 18 § SamboL.

Genom testamente kan du omfördela hälften av din arvslott men aldrig mer eftersom det utgör dina barns laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB.

Om jag förstått det rätt, är idag arvslotten efter din sambo 560 000 kr, detta innebär att han kan testamentera bort hälften dvs. 280 000 kr, resten får hans bröstarvingar dela lika. Om du genom testamente ärver dessa 280 0000 kr ärver sedan, vid ditt frånfälle, dina bröstarvingar kvarlåtenskapen om 280 000 kr samt om du innehar ytterligare kvarlåtenskap. Du kan sedan välja att på samma sätt testamentera bort hälften av din kvarlåtenskap men inte det som utgör den andra hälften – laglotten.

Kvotberäkning blir endast aktuell vid äktenskap och efterlevande makes arvsrätt.

Sambolagen hittar du här.
Ärvdabalken hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (457)
2020-10-27 Påstått testamente och efterlevande sambo
2020-10-18 Vem ärver i samboförhållanden?
2020-10-04 Måste vi gifta oss för att ärva varandra?
2020-10-02 Arvsrätt för sambor

Alla besvarade frågor (85448)