Fördelning av sambos bostad

FRÅGA
det en gång. Vi har ett barn tillsammans. Vi bor i en bostadsrätt och det är hans lägenhet. Liksom vad har jag för rättigheter. Har han rätt att kasta ut mig och växla mellan du ska ut om 30dagar till du ska ut så fort han känner sig kränkt. Han säger att han ska ställa ut mina saker om jag inte kommer hem tidigt när jag sover borta. Det här sker inte om vi inte bråkar eller han inte mår dåligt. Då säger han att det är mitt hem. Vill bara veta vad jag har för rättigheter när det gäller en sån här situation.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om vem som har rätt att bo kvar i en bostadsrätt vid en eventuell separation.

Du skriver inte att ni är gifta så jag tolkar det utifrån att ni är sambos. Regleringen rörande fördelning av egendom då sambor separerar finns i sambolagen.

Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär (2 § första stycket p. 2 sambolagen). Då ett samboförhållande upphör kan någon av parterna begära bodelning, det vill säga att vad som utgör samboegendom ska fördelas mellan parterna (8 § sambolagen). Samboegendom består av bland annat sambornas gemensamma bostad om den har förvärvats för gemensam användning ( 3 § sambolagen). Du skriver att det är din sambos lägenhet. Om han bodde i den aktuella lägenheten innan du flyttade in till honom och han endast köpte den för att bo där själv utgör lägenheten inte samboegendom och han har då ensam rätt till lägenheten. Om han istället köpte lägenheten i nära anslutning till att du flyttade in hos honom och han gjorde det för att ni båda två skulle bo där utgör lägenheten er gemsamma bostad och är därför samboegendom (5 § p.3 sambolagen). Du kan då begära bodelning inom ett år efter att samboförhållandet har upphört (8 § sambolagen) och värdet av lägenheten samt egendom som anses vara samboegendom ska då delas upp mellan er (12 § sambolagen). Reglerna kan dock vara annorlunda om ni har skrivit ett samboavtal där det står något annat än i sambolagen (9 § sambolagen).

Du kan även ha rätt att ta över bostaden även om den inte anses vara samboegendom om du anses vara den som bäst behöver bostaden och det i övrigt kan anses skäligt att du övertar lägenheten (22 § sambolagen). En situation då detta kan vara aktuellt är när samborna har ett gemensamt barn och barnet endast ska bo hos den ena föräldern. Denna föräldern kan i sådana situationer ibland ha rätt att ta över bostaden. Dock måste denne ersätta den andra sambon för värdet av lägenheten. Du måste i en sådan situation göra anspråk på att du vill ta över lägenheten inom ett år efter att ni har separerat.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2891)
2021-04-10 Vem ska betala för vad i ett samboförhållande?
2021-04-07 Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?
2021-04-05 Måste min son försörja sin sambo?
2021-04-01 Gemensam samboegendom

Alla besvarade frågor (91059)