FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal30/07/2013

Fördelning av sambors bostad och bohag

Hej ! Min sambo och jag skall separera. Vi har 2 pojkar i åldrarna 8 och 6 år. Då jag måste skaffa mig en ny lägenhet så undrar jag vilken rätt jag har i frågan bodelning och hur man lämpligast delar på gemensamma saker.

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

När ett samboförhållande upphör så sker en bodelning endast om någon av samborna begär att bodelning ska ske. Begäran om bodelning måste ske inom ett år efter det att förhållandet upphörde. Ett samboförhållande anses enligt lagens mening upphöra i och med att samborna flyttar isär, gifter sig eller när någon av dem avlider.

Om någon av er begär bodelning så kommer värdet av den bostad och det bohag som ni har införskaffat för gemensamt bruk att delas lika. Detta innebär att om ni har införskaffat en bostad för gemensam användning så kommer denna bostad att ingå i bodelningen, även om det bara är en av er som har betalat för bostaden. Likaså förhåller det sig med den egendom som ni har köpt gemensamt eller för gemensam användning.

Värdet av bostaden och den egendom som ingår i bodelningen läggs samma och eventuella skulder som hänför sig till den egendom som ingår i bodelningen dras av. Det värde som sedan återstår delas lika på så sätt att ni båda tilldelas egendom av lika stort värde.

Om bostaden är införskaffad för gemensam användning, och på så sätt ska ingå i bodelningen, så ska den sambo som bäst behöver bostaden tilldelas denna vid bodelningen. Likaså förhåller det sig med bohaget. Står endast den ena sambon som ägare av den gemensamma bostaden eller bohaget kan ett övertagande av den andra sambon endast ske om det framstår som skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om ett övertagande sker krävs det att den sambo som avlämnar egendom tilldelas annan egendom av lika stort värde eller att motsvarande belopp lämnas i pengar.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?