Fördelning av samboegendom

Hej

Vi säljer vårt hus och har inget samboavtal. Vi gick in vid köpet med lite olika belopp. Hur kan vi (utan att använda 50/50 regel) fördela vinsten i förhållande till insats?

För enkelhets skull kan vi säga att vi köpte för 4 MSEK och gör en vinst på 4MSEK efter skatt. Vi gick in med 1,2 resp 0,8 MSEK vid köpet och har delat alla kostnader därefter lika och står som ägare till 50%. Är det rätt att från vinsten räkna bort insatsen och sen dela resten lika eller finns det någon annan praxis?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt ska sägas att det enligt 3 § sambolagen framgår att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning bostaden inte är något som sambo erhålls genom arv, gåva eller testamente eller att samboavtal föreskriver att bostaden inte ska vara samboegendom.

Vid bodelningen i enlighet med sambolagen skall först sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Huvudregeln som följer av detta är att det som är samboegendom, som ert hus, ska fördelas mellan samborna vid bodelning då samborna går isär detta följer av 8 § sambolagen.. Huvudregeln vid en fördelning är att samboegendomen ska fördelas lika mellan samborna i enlighet med 14 § sambolagen. Likadelningen sker efter det att de skulder hänförliga till samboegendomen, exempelvis ert hus, täckts av en eventuell vinst vid försäljning av samboegendomen.

I 15 § sambolagen finns det dock möjlighet att fördela egendomen på annat sätt än genom hälftendelning. I den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en sambo när samlevnaden upphör skall lämna egendom till den andra i den omfattning som följer av 14 §, skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom. Att ni har köpt bostaden med olika stora insatser skulle möjligen med hänsyn till sambos ekonomiska förhållanden och en omständighet i övrigt som talar för att fördelningen ska ske på i proportion till insatserna. Det finns dock ingen praxis som fastställer att just detta är en så kallad jämkningsgrund för fördelningen av samboegendomen.

En annan möjlighet att fördela vad som är kvar av samboegendomen efter att skulderna hänförliga hit har täckts är att nu ingår ett så kallat föravtal enligt 10 § sambolagen. Ett föravtal utgör en möjlighet för sambor som står inför ett omedelbart förestående upphörande av samboförhållandet avtala om den kommande bodelningen eller om annat som har samband med denna. Detta följer av att sambolagen är dispositiv, det vill säga bara gällande om inte avtal säger annat. I ett föravtal kan ni alltså bestämma helt och hållet själva hur ni önskar fördela egendomen, exempelvis på det sättet du beskriver ovan.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning