Fördelning av samboegendom

FRÅGA
Hej Jag har gått in med pengar från ett arv när min sambo och jag flyttade ihop.Nu ska vi skiljas och då undrar jag om allt det jag betalade in mer än henne ska delas lika?Alltså att jag förlorar halva det inbetalda beloppet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid upphörande av samboförhållande så ska enbart bostad och bohag fördelas mellan parterna om egendomen förvärvats för gemensam användning3 § sambolagen. Vad som avses med sambors gemensamma bostad framgår av 5 § sambolagen. För att en bostad ska anses utgöra samboegendom krävs att den har förvärvats för gemensamt bruk och varit ägnad att nyttjas av er tillsammans.

Då du inte beskriver i din fråga vad du har använt pengarna till kan jag inte uttala mig om hur utfallet blir i just din situation. Men om fallet är så att du har nyttjat pengarna till att köpa bostad eller bohag till ert gemensamma hem för gemensam användning kommer du förlora hälften då egendomen ska fördelas lika mellan er vid upphörandet av samboförhållandet.

Att bostad och bohag ska fördelas lika mellan er är dock huvudregel för del fall ni inte har ett samboavtal där ni har reglerat hur egendomen ska fördelas, eller om ni inte kan komma överens om annat. Om ni inte har ett samboavtal är det bästa om ni kan enas hur egendomen ska fördelas, så att den part som gått in med en större del också får ut det. Kan ni dock inte göra det så faller man tillbaka på huvudregeln om att bostad och bohag ska fördelas lika.

Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer till oss så hjälper vi dig vidare.

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Om den ena sambon delvis finansierar köpet av en gemensam bostad med en gåva från tredje man, där villkoren är att: gåvan ska användas till att köpa sagda bostadsrätt, gåvan utgör förskott på arv samt är enskild egendom. Innebär det att den andel av bostaden som finansierats av gåvan inte utgör samboegendom utan utgör enskild egendom, och således inte ska ingå i bodelningen? Låt oss säga att parterna finansierat 2,5 mkr var, äger hälften var, och bostadsrätten är värd 5 mkr vid bodelningen. Gåvobeloppet är på 500 tkr. Ska då 500 tkr av den gemensamma bostadens värde undantas från bodelningen, så att parterna delar på 4,5 mkr?
2016-09-02 11:03
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2761)
2020-10-29 Samboegendom
2020-10-29 Behöver jag lösa ut min sambo ur huset en andra gång?
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor

Alla besvarade frågor (85609)