Fördelning av samboegendom

FRÅGA
Jag och min före detta pojkvän köpte en möbel tillsammans på Ikea som vi ställde i hans hus. Vi betalade lika mycket var, alltså äger jag halva möbeln. Vårt förhållande tog slut ganska snart därpå & han sa att han ville behålla möbeln & att han därför skulle föra över pengar till mig. Men detta är något han fortfarande inte har gjort, 3 månader senare. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I följande svar utgår jag från att ni inte tagit lån för att finansiera möblerna, om detta HAR gjorts påverkar det lottdelningen (fördelningen) av värdet på samboegendomen beroende på vem som tagit lån. Jag utgår också från att det inte finns något samboavtal som reglerar frågan.

Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag om denna har förvärvats för gemensam användning, 3§ Sambolagen. De möbler som ni tillsammans har köpt utgör alltså samboegendom.

Då samboförhållandet upphör ska samboegendomen på begäran av någon av samborna fördelas genom bodelning. Denna framställan kan ske senast ett år efter samboskapet har upphört. Detta framgår av 8§ Sambolagen.

Värdet av den totala samboegendomen, alltså möblerna, ska delas lika mellan samborna vilket framgår av 14§ Sambolagen. Att tänka på är dock att det inte är inköpspriset som ska delas lika. Huvudregeln vid värdering är försäljningsvärdet, men i fråga om möbler kan detta anses vara orättvist då den andra parten måste köpa helt nya möbler. Därför värderar dem till det så kallade bruksvärdet som ligger över försäljningsvärdet. Det skall dock inte värderas till nypris, utan priset blir något mellan försäljningsvärde och nypris. Någon tydligare princip än så finns tyvärr inte.

Om ni inte kan komma överens om bodelning kan domstolen skall domstolen på ansökan av ena sambon förordna någon att vara bodelningsförrättare, detta framgår av 26§ Sambolagen.

Alltså, som svar på din fråga har du alltså en laglig rätt till halva bruksvärdet på möblerna.

Sambolagen kan du hitta här!

Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!


Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86705)