Fördelning av samboegendom.

FRÅGA
Om sambopar separerar, och hon vill bo kvar i bostadsrätten , vad gäller? Hur mycket måste hon lösa ut honom med?Är det den uppskattade vinsten på det aktuella värdet ,som han får ut hälften av?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom det rör sig om en samborelation så är det Sambolagen som gäller vid en ev. bodelning, se här.

Sammanfattningsvis:

Om de kommer överens kan hon behålla bostaden, i annat fall kommer domstolen avgöra frågan. Hon kommer att få lösa ut honom motsvarande halva bostadens och bohagets sammanlagda värde, avräknat ev. skulder hänförliga till denna egendomen. För en utförligare redogörelse kan du läsa nedan.

Grundläggande förutsättningar.

Det är endast egendom i form av den gemensamma bostaden och bohaget som utgör så kallad samboegendom, förkortas SE. Det är värdet av SE som ska delas lika mellan samborna, vilket innebär att ena sambon kan behålla alla ex. möbler och själva bostadsrätten så länge hen utger motsvarande kompensation till den andra sambon, se sambolagen 14 §. Det krävs dock att SE ska ha förvärvats för gemensam användning och att inget undantag i sambolagens 4 § är aktuellt, ex. arv med villkoret att det ska vara den ena sambons enskilda egendom.

Fortsättningsvis utgår jag ifrån att inget samboavtal föreligger, som reglerar hur en bodelning ska göras och vilken egendom som ska ingå, och att all egendom är att anse som SE.

Vem får bostadsrätten?

Inför en omedelbar separation får samborna avtala om vem som ska behålla vilken egendom samt hur kompensation ska utges, detta kallas för ett föravtal, se sambolagen 10 §. Om samborna är överens om vem som ska bo kvar är detta inget problem, i annat fall är HR att det är den sambon som "bäst behöver bostaden eller bohaget" som ska få egendomen men med skyldigheten att utge motsvarande kompensation, se sambolagen 16 §. Om samborna inte kommer överens kommer domstolen att tilldela den med störst visat behov bostaden, om inte detta kan anses oskäligt.

Hur sker den ekonomiska fördelningen?

Det är värdet huset och bohaget (SE) har vid samboförhållandets upphörande som skall fördelas. Båda sambornas skulder, vid samboförhållandets upphörande, ska avräknas från vad sambon äger av egendomen om skulden är hänförlig till SE. För noggrannare redogörelse för vilka typer av skulder som i första hand kan avräknas kan ni ringa till vår telefonrådgivning. Om båda samborna inte har några andra skulder annat än för själva bostadsrätten så ska bostadsrättens värde vid samboskapets upphörande ligga till grund. Skulden för bostadsrätten ska då avräknas från bostadsrättens beräknade värde. Det som blir kvar ska läggas samman med bohagets beräknade värde och sedan delas lika, se sambolagen 13-14 §§.

Värt att notera; om det rör sig om ett väldigt kort samboskap eller om det är stora skillnader mellan sambornas ekonomiska förhållanden så kan det anses oskäligt att göra en 50/50 delning och vardera kan då få behålla mer av sin egendom. Det krävs dock stora skillnader för att detta ska bli aktuellt, se sambolagen 15 §.

Hoppas du har fått dina frågor besvarade!

Mvh

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll