Fördelning av livförsäkring vid arv

Hej!

En fråga om livförsäkring. Efterlevande som finns är moder. Fader avliden. Finns även en halvbror. Stämmer det att livförsäkringen ska utbetalas till den avlidne moder med 50 % och till ev. Farbror/ faster med 50%

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Inledningsvis kan sägas att när någon avlider blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig vad gäller fördelningen av arvet. Arvet ska då fördelas mellan den avlidnes arvingar. Den som har rätt att ärva först är den avlidnes make, och om den avlidne inte var gift så ska den avlidnes barn ärva allt. Då det i ditt fall inte verkar som att den avlidne hade någon make eller några barn, ska istället den andra arvsklassen, som består av den avlidnes föräldrar och deras barn och barnbarn, ärva allt (se ÄB 2 kap. 2 §). Om någon av föräldrarna är döda, som i ditt fall, så kommer dennes barn istället träda in och ärva det som den avlidne föräldrarna skulle ha ärvt. Det framgår av dina uppgifter att den avlidne här hade en halvbror, och om denna halvbroder är son till fadern som inte lever, så kommer han ha rätt att ärva sin pappas andel. Skulle han istället vara på mammans sida, kommer det inte finnas något barn som kan ärva pappans del, och därmed tillfaller allt modern (eftersom en arvsklass måste vara ''tom'' innan man går vidare till nästa arvsklass). Detta betyder alltså att värdet av livförsäkringen, som ska ingå i dödsboet, ska tillfalla modern (antingen med 50 %, och då ska resterande 50 % tillfalla halvbrodern, eller så ska modern ärva till 100 %, om brodern är hennes son enbart). Notera här att detta inte gäller om det funnits en förmånstagare till försäkringen, eftersom den i ett sådant fall ska få ut försäkringsbeloppet direkt (vilket följer av försäkringsavtalslagen 14 kap. 7 §).

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att, beroende på hur familjesituationen ser ut, så kommer antingen modern ärva med 100 %, eller med 50 % (och då ska även halvbrodern ärva). Det finns således ingen farbroder eller faster som har arvsrätt, eftersom dessa ingår i tredje arvsklassen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att vända dig till oss igen om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”