Fördelning av laglott

2016-11-30 i Laglott
FRÅGA
hej! Min pappa gick bort och jag har en fråga angående arvsskifte. Han skrev en äktenskapsförord med sin andra fru (änka) flera år sedan att allt dom ägde innan dom gifte sig skulle vara deras egna enskilt egendom. Han skrev också ett testamente innan han dog att hälften av sin kvarlåtenskap skall tillfalla sin hustru med full äganderätt som sin enskild egendom. I stort sett är hela arvet en skogsfastighet som min pappa ärvde från sin far många år tidigare och innan han gifte om sig - alltså en del av hans enskild egendom från äktenskapsförordet. Pappa har 3 söner från ett tidigare äktenskap, och inga barn med änkan. Frågan är: ärver dom 3 sönerna hela skogsfastigheten, eller ärver änkan 50% och sönerna delar på resterande 50%?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning och i bodelningen ska makarnas giftorätts ingå, 9 kap. 1 § & 10 kap. 1 § ÄktB. Vidare framgår av 7 kap. 1 § ÄktB att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom vilket i det här fallet betyder att din pappa och hans förra fru inte behövde göra någon bodelning vid äktenskapets upplösande enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Dock tillföll förmodligen, om inget särkullbarn då krävde ut sin laglott, hela kvarlåtenskapen din far när hans förra fru gick bort på grund av efterlevandes makes arvsrätt som finns stadgad i 3 kap. 1 § Ärvdabalken (1958:637) (ÄB).

När nu din far avlidit ska således både hans kvarlåtenskap och hans första frus kvarlåtenskap, som han innehaft med s.k. fri förfoganderätt, fördelas. Fri förfoganderätt kommer med en efterlevande makes arvsrätt och innebär att man ärver inte med full äganderätt och får därmed bl.a. inte testamentera bort egendomen, 3 kap. 2 § 1 st. ÄB.

Den som nu ärver den första frun är i första hand bröstarvingarna dvs. hennes barn enligt 2 kap. 1 § ÄB.

Vid fördelningen av din fars arv måste först konstateras att hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att din far som mest kan testamentera bort hälften av sin förmögenhet. Konsekvensen av detta är att änkan ärver hälften av kvarlåtenskapen, låt säga skogsfastigheten, med full äganderätt. Denna egendom kommer sedan att ingå i hennes egna förmögenhetsmassa. Resterande 50 % tillfaller också änkan genom den efterlevande makens arvsrätt men dock endast med fri förfoganderätt. Men eftersom det nu finns 3 söner från tidigare äktenskap har de rätt att få ut sin laglott med en gång och behöver inte vänta på änkans frånfälle vilket går att utläsa av 3 kap. 1 § ÄB.

Sammanfattningsvis ärver änkan 50 % med full äganderätt genom testamentet och de tre särkullsbarnen kan kräva att få ut sin laglott direkt vilket då skulle bli ca. 16 % vardera.

Du hittar äktenskapsbalken här.
Du hittar ärvdabalken här.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars tveka inte att kontakta oss igen!

Vänligen,

Anna Ståhlklo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88329)