Fördelning av kvarlåtenskap vid makes död

Hej

Vi är ett gift par som tillsammans äger en bostadsrätt som är värderad till 3 miljoner, vi har dessutom ett fritidshus värderat till 2,5 miljoner. Var sitt konto med ca 200 000 kr var. Skulderna uppgår till 3 miljoner. Jag har 3 vuxna särkullbarn och vi har ett gemensamt barn tillsammans . Om jag dör hur kommer detta att fördelas?

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar ifrån att ni inte upprättat ett äktenskapsförord och att ni inte har någon enskild egendom. Jag har även utgått ifrån att du undrar vad som händer om du dör före din fru.

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Vad som finns kvar av giftorättsgodset, efter att man gjort avdrag för de skulder som finns, ska delas lika (11 kap 3 § ÄktB). Din fru får således hälften av giftorättsgodset genom bodelning. Den andra halvan ska fördelas mellan dina fyra barn. Ert gemensamma barns arv tillfaller din fru med fri förfoganderätt. De tre särkullbarnen har däremot rätt att få ut sitt arv med en gång (3 kap 1 § ärvdabalken (ÄB)). De har dock en möjlighet att avstå från arvet till förmån för den din fru (3 kap 9 § ÄB). De har i så fall rätt till den kvotdel som de avstått ifrån när din fru avlider (3 kap 2 § ÄB).

Allt som inte är enskild egendom giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Enskild egendom är enligt 7 kap 2 § ÄktB:

- Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

- Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

- Egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

- Egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

- Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

- Vad som har trätt i stället för egendom som avses i punkterna ovan, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

För att sätta detta i relation till de siffror du angett innebär det att:

3 milj + 2,5 milj + 400 tkr = 5,9 miljoner utgör giftorättsgods.

5,9 milj – 3 milj = 2,9 miljoner kronor ska delas lika i bodelningen.

2,9 milj/2 = 1,45 miljoner kronor tillfaller din fru genom bodelning.

1,45 milj/4 = 362 500 kr tillfaller var och en av de tre särkullbarnen. Den del som skulle tillfallit ert gemensamma barn ärver din fru med fri förfoganderätt. Hen har sedan rätt till arv när din fru avlider.

Det innebär att 1 812 500 kr tillfaller din fru och var och ett av dina särkullbarn får 362 500 kr vardera.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara GörrelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”