Fördelning av kvarlåtenskap då sambo avlider

FRÅGA
Hej !Våran pappa är sambo.Han sålde sitt hus och han köpte en lägenhet,(han står som ägare). Han har även aktier och en del pengar. Vad händer om han avlider först ?De har inga gemensamma barn !
SVAR

Hej Lars Erik!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga regleras i sambolagen (2003:376). I sambolagen delar man upp parternas egendom i samboegendom och annan egendom. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om denna egendom förvärvats för gemensam användning (3 §). Allt annat utgör annan egendom och kan exempelvis vara aktier och pengar. I det fall en sambo avlider, och den efterlevande sambon begär bodelning, ska samboegendomen fördelas dem emellan.

I det fall bostaden förvärvats för gemensam användning utgör det samboegendom och kommer då fördelas lika samborna emellan. Aktierna och pengarna utgör annan egendom och kommer inte att ingå i bodelningen. Denna kvarlåtenskap ärver istället den avlidnes arvingar.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?