Fördelning av kvarlåtenskap

2016-07-15 i Arvsskifte
FRÅGA
HejMin far har nyligen gått bort. Han skaffade en ny familj när jag var liten. Totalt hade han 4 barn, min bror och jag och två barn i det nya äktenskapet. Hans fru, mina halvsystrars mor, gick bort för några år sedan.Det finns ett testamente mellan min far och hans nya fru som säger att den av dem som överlever den andra ska erhålla all kvarlåtenskap från den andra med undantag av bröstarvingars rätt till laglott.Halvsystrarna fick ut en stor summa pengar vid moders bortgång.Hur ska kvarlåtenskapen efter min far nu fördelas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

I ett inbördes testamente brukar det förordnas att den som överlever den andra ska ärva med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Om din far ärvde med full äganderätt innebär det att tillgångarna ska fördelas enligt vanliga arvsregler efter honom. Om han ärvde tillgångarna med fri förfoganderätt innebär det istället att en så stor andel av hans kvarlåtenskap som han ärvde efter sin fru ska gå i efterarv till hennes arvstagare nu.

Full äganderätt

Om din far ärvde sin fru med full äganderätt innebär det att hans kvarlåtenskap ska fördelas efter vanliga arvsregler. Detta innbär att du, din bror och era två halvsystrar som är hans bröstarvingar ska dela på arvet enligt 2 kap. 1 § ÄB. Ni fyra ska ta lika lott i hans kvarlåtenskap vilket innebär att ni ärver 1/4 var av hans totala kvarlåtenskap.

Fri förfoganderätt

Om testamentet innebar att din far ärvde med fri förfoganderätt så har dina halvsystrar rätt till efterarv efter sin mamma innan resten av kvarlåtenskapen fördelas genom vanliga arvsregler mellan alla er syskon. Efterarvsandelen räknas ut genom att man tar det som han ärvde från henne delat med hans totala tillgångar efter det arvsskiftet. Detta blir ofta 1/2 och innebär då att innan arvet efter er far fördelas så ska efterarvsandelen läggas undan och fördelas mellan hans frus arvingar. Om vi utgår från att er far ärvde henne med fri förfoganderätt och att efterarvsandel är 1/2 så innebär det att dina halvsystrar ärver 1/4 av er fars kvarlåtenskap var som efterarv från sin mamma. Den andra hälften av er fars kvarlåtenskap ska ni alla fyra dela på som arv efter er pappa enligt 2 kap. 1 § ÄB. Då ärver ni 1/8 var av hans totala kvarlåtenskap.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (614)
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

Alla besvarade frågor (88286)