Fördelning av kvarlåtenskap

Hej, min son är gift, har inga barn med sin nuvarande fru, men två barn från tidigare äktenskap resp förhållande. Han vill skriva testamente med innebörden att hans kvarlåtenskap (som väl är 50% av boet i sin helhet?) skall fördelas med 30% till hustrun, 30% vardera till sönerna och 10% till mig. Finns det något som hindrar detta? Inskränker detta på sönernas laglott?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

När en person avlider ska arvet fördelas enligt den legala arvsordningen. Detta gäller dock inte i de fall då det finns ett giltigt testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det har upprättats skriftligen och att det har bevittnats av två personer i samtidig närvaro.

När en person avlider, som vid dödsfallet var gift, sker först och främst en bodelning. Det som återstår efter det att bodelningen har skett utgör den avlidna personens kvarlåtenskap. Det är kvarlåtenskapen som är arvet och det är detta som ska fördelas till arvingarna. All den egendom som tillhör den avlidna personen efter det att bodelning har skett utgör på så sätt personens kvarlåtenskap.

Oavsett vad ett testamente föreskriver så ska bröstarvingar alltid ha rätt till sin laglott, vilket är hälften av kvarlåtenskapen. 50 % av din sons kvarlåtenskap måste på så sätt fördelas mellan hans söner. De övriga 50 % kan han testamentera bort. Det testamente som din son har upprättat, vilket ger hans sönder 60 % av kvarlåtenskapen, inskränker på så sätt inte deras rätt till laglott.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning