Fördelning av kvarlåtenskap

FRÅGA
Min faster har dött hennes man har avlidit tidigare. De hade inga barn.Hon hade tre helsyskon och ett halvsyskon. Han hade två helsyskon och ett halvsyskon. Hur fördelas det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Först och främst vill jag beklaga sorgen och din fasters bortgång. Din fråga avser arvsrätt, och därmed kommer jag att utgå från ärvdabalken vid besvarandet av din fråga. I frågan framgår det inte att din faster eller hennes make har upprättat testamenten, och därmed kommer jag att utgå från de allmänna bestämmelserna som finns i balken.

Först kommer jag att redogöra för din fasters makes arv, vilket har betydelse för fördelningen av din fasters kvarlåtenskap. Därefter kommer jag beskriva arvsordningens funktion och innebörd, vilket är nödvändigt för att besvara vilka som blir arvingar.

Vem får ärva din fasters man?

Efter din fasters makes bortgång, fick hon ärva honom i egenskap av efterlevande maka. Därmed inträdde en fri förfoganderätt över hennes makes kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ärvdabalken). Fri förfoganderätt betyder att din faster fick disponera över kvarlåtenskapen fritt, men inte testamentera bort arvet till annan part (3 kap. 2 § 1 stycket ärvdabalken). Vid din fasters makes bortgång, och i samband med hennes fria förfoganderätt, fick även hennes makes tre syskon bli efterarvingar. Efterarv betyder att syskonen får tilldelas din fasters makes kvarlåtenskap först efter din fasters bortgång (3 kap. 2 § 1 stycket ärvdabalken). Anledningen till att syskonen inträder som efterarvingar beror på att din fasters make inte hade egna barn, och om hans föräldrar ej fanns i livet vid hans död, har föräldrarnas övriga bröstarvingar rätt till att ärva (2 kap. 1 § och 2 kap. 2 § ärvdabalken).

Huvudregeln är att efterarvingarna (din fasters makes samtliga syskon) får erhålla hälften av din fasters dödsbo, som därmed ska utgöra deras arv från din fasters make (3 kap. 2 § 1 stycket ärvdabalken). Avsteg från huvudregeln kan dock göras om arvet från din fasters make utgjorde annan del än hälften när bodelningen skedde dem emellan (3 kap. 2 § 3 stycket ärvdabalken). Ett exempel på ett sådant avsteg från huvudregeln, är om din faster ärvde 100 000 kr från sin make efter hans död och hade 500 000 kr efter arvet. Då har hennes makes syskon rätt till 100 000/500 000 av hennes kvarlåtenskap. Med andra ord skulle din fasters makes syskon ha rätt till 1/5 av kvarlåtenskapen från din faster.

Hur fördelas kvarlåtenskapen från din faster?

Nu återstår endast min redogörelse för hur din fasters kvarlåtenskap, den återstående kvarlåtenskapen, ska fördelas. Arvet från din fasters make har redan utretts under den första rubriken.

I frågan beskrivs det att din faster hade fyra syskon, varav ett är ett halvsyskon (särkullbarn). Huruvida man är hel- eller halvsyskon får ej betydelse i arvsordningens mening, och således får samtliga syskon lika lott av din fasters kvarlåtenskap. I din fråga tolkar jag de beskrivna omständigheterna som att din faster inte hade föräldrar som var i livet vid hennes död, och således får syskonen inträda i deras ställe som arvingar (2 kap. 2 § ärvdabalken).

Slutsats: De som ärver din faster är hennes fyra syskon, och den del av kvarlåtenskapen som de får fördela mellan sig är den del som återstår när din fasters makes syskon har fått ut sitt efterarv. Huvudregeln är att fasterns makes tre syskon ska få rätt till hälften av din fasters dödsbo i form av efterarv, men detta kan ändras om din fasters makes kvarlåtenskap inte utgjorde hälften av boet vid bodelningen efter hans död.

Jag hoppas att detta besvarar din fråga och att det har varit till hjälp. Om svaret väcker ytterligare frågor, kan du givetvis höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96504)