Fördelning av kostnader vid umgängesresor

2021-03-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!! Min exman flyttade 3 timmars bilfärd enkel resa ifrån vår son, jag flyttade senare så avståndet blev 2 timmars bilresa enkel väg istället. Han har vår son var 3e vecka torsdag - söndag och lov. (Sonen är född -15 så till hösten fungera inte längre torsdag- söndag.)Jag betalar honom 300kr vid varje umgänge dom har, han kräver att jag ska betala mer. Vad är rätt? Vi kom överens via familjerätten att jag skulle betala detta o det gör jag gärna så sonen får tid med sin pappa! Vi har delad vårdnad men jag är boendeförälder. Han hämtar o lämnar då jag ej har körkort. Tack på förhand
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den föräldern som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna för barnets umgängesresor. Bor barnet tillsammans med endast en förälder kan emellertid den föräldern behöva ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern (6 kap. 15 b § föräldrabalken).

För att det ska finnas en skyldighet att bidra till resekostnaderna ska barnet bo tillsammans med endast en av föräldrarna. Den förälder som barnet bor hos ska vara skyldig att ta del av resekostnader endast när avståndet mellan bostadsorterna är relativt stort. I förarbetena anges som riktlinje att avståndet ska överstiga tio mil. I ditt fall verkar avståndet överstiga tio mil vilket gör att du kan behöva ta del i kostnaderna för resorna.

Utgångspunkten vid fördelning av resekostnader är föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter än ekonomiska förhållanden kan beaktas vid skälighetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort. Saknar boendeförälder den ekonomiska förmågan att betala en viss summa eller någonting alls för umgängesresorna är föräldern inte skyldig att erlägga någon betalning.

Ni kan precis som du nämnt vända er till familjerätten för att via samarbetssamtal komma överens om fördelningen av resekostnaderna. Är det inte ett alternativ kan kostnaderna även regleras i en dom, den som vill få till en ändring av resekostnaderna får således vända sig till domstol. Exakt hur mycket var och en ska betala i ditt fall är det svårt för mig att att avgöra eftersom jag inte vet omständigheterna, däremot verkar det som att beloppet 300 kr/umgängesresa har grundat sig på befintliga omständigheter och bör därmed gälla tills någonting annat har fastslagits.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96531)