FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/06/2013

Fördelning av kostnader och tid samt val av transport vid avstånd till andre föräldern

Mina tonårsbarns far har flyttat 16mil bort och vid resor till honom ca varannan helg vill han att dom ska åka buss. Problemet är att vi har 5mil till närmaste busshållplats. Blir ju 20 mil per helg som barnens far tycker att jag ska köra och bekosta plus bussbiljetterna ena vägen, måste dessutom ofta ta ledigt fr jobbet för att hinna köra till bussen. Är detta rimligt? MÅSTE jag göra allt det här? (Han bor själv nära sin busshållplats. )

Lawline svarar

På den här typen av frågor är föräldrabalken (1949:381), FB, tillämplig. Angående de frågor av de du tar upp som redan har avgjorts av domstol, gäller domstolens beslut, som du visserligen kan överklaga inom överklagandetiden. I vårdnad, boende och umgänge kan allmän domstol, på talan av någon av parterna, bestämma vad som ska gälla, och tar då hänsyn till föräldrarnas åsikter.

Frågan på vilket sätt barnen ska överföras till den andre föräldern är oreglerad i FB. Detta innebär att fadern inte kan ställa några krav på hur detta ska ske - med buss, bil, tåg och så vidare. Om det är du som ska överföra barnen till fadern så är det helt upp till dig hur detta ska ske. Å andra sidan, de tider då det är fadern som har ansvaret, är det upp till honom hur detta ska ske.

Emellertid ska barnets bästa vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, hänsyn ska tas till att risken att barnet far illa och till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6:2 a FB. Det bästa, både för er själva och för barnen, är om ni lyckas komma överens utan inblandning av domstol. Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge. Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört prövar om ett avtal mellan föräldrarna ska godkännas, 6:17 a FB.

Vad gäller resekostnader finns endast ett lagrum i FB, 6:15 b FB. Detta gäller bara när barnet endast bor med den ena föräldern, inte när det bor ibland hos fadern, ibland hos modern. Enligt lagrummet ska den föräldern som barnet bor hos ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. I praxis har reglering av resekostnaderna gjorts endast då kostnaderna är av någon betydenhet och avståndet mellan orterna överstiger tio mil, se hovrättsfallet RH 1999:30. Detta hade stöd i förarbetena till bestämmelsen.

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000