Fördelning av gemensamt hus vid en makes bortgång

2019-07-21 i Make
FRÅGA
Endast hus fråga !!Jag (Jeanette)är gift med min man (Jan) . Han äger 70% och jag 30% av vårt hus.Vi undrar om han dör, får då hans barn(2st) 35% (laglott) av huset ( bortse från allt annat arv) och Jag ( frun) 35% ?Om det är så,,,, vem äger typ de 35% om jag( frun ) dör... han säger att hans barn får tillbaka dem. Jag är osäker ?? Vad gäller??Vi har testamente och äktenskapsförord, men är osäkra på att testamentet bör skrivas om.Jeanette Och Jan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår i mitt svar för enkelhetens skull från att andelarna i huset ska fördelas jämnt mellan arvingarna, även om det rent faktiskt är möjligt för en arvinge att få samtliga andelar av huset på sin lott medan andra arvingar på sina lotter får annat till samma värde. Svaret blir således detsamma som om det enda som ska fördelas är huset, vilket jag också uppfattar är vad du önskar ha svar på. Jag gör likadant i frågan om bodelning. Jag förstår det slutligen som att hans barn inte är dina.

Det första man bör känna till är att en makes bortgång gör att äktenskapet upphör (1 kap 5 § ÄktB). Då ska som huvudregel bodelning ske, och makarnas giftorättsgods delas lika (9 kap 1 § ÄktB. Jfr 11 kap 3 § ÄktB). Är huset giftorättsgods hade ni således efter sådan bodelning ägt 50% vardera av huset, medan de övriga 50% skulle fördelas som arv. Efterlevande make har dock rätt att begära att bodelningen jämkas, så att båda parterna behåller sitt giftorättsgods (12 kap 2 § ÄktB). Begärs det, skulle alltså han (eller hans dödsbo) fortsatt äga 70% av huset, och du (eller ditt dödsbo) 30%. Av förklarliga skäl brukar det typiskt sett vara en god idé att begära jämkning om man är den make som har mest giftorättsgods, medan det tvärtom inte är det om man har giftorättsgods till ett lägre värde än sin avlidne make.

Därefter är det dags att fördela det som den avlidne lämnat efter sig, den så kallade kvarlåtenskapen. Finns giltigt testamente, reglerar detta kvarlåtenskapens fördelning (10 kap ÄB). Notera dock att barn till den avlidne kan begära jämkning av testamente, för att få ut sin laglott motsvarande hälften av kvarlåtenskapen dividerat med antalet barn (7 kap 1 och 3 § ÄB).

Finns inget testamente, eller reglerar det inte all kvarlåtenskap, ärver först och främst ens barn, annars föräldrar eller barn till dessa och sist far- och morföräldrar eller barn till dessa (2 kap 1–3 § ÄB). Dessa kallas första, andra och tredje arvsklasserna.

Även efterlevande make erhåller visst skydd. Det som gemensamma barn ärver, förvaltas av den efterlevande maken med så kallad fri förfoganderätt så länge denne är i livet. Det innebär att den efterlevande maken får disponera över egendomen mer eller mindre helt fritt, undantaget att skänka bort egendomen. I detta fall förstår jag det dock som sagt som att ni inte har gemensamma barn. I det fallet har den efterlevande maken ändå rätt att få egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp, även om det går ut över vad barn till den avlidne skulle erhålla. För år 2019 motsvarar fyra prisbasbelopp 189 600 kr. Notera att detta är inklusive vad den efterlevande maken fått ut efter bodelningen som följt av att makarnas äktenskap på grund av dödsfallet upphört, och även inkluderar sådant maken själv sköt in i bodelningen (3 kap 1 § ÄB).

Fördelningen blir således enligt följande, om du avlider först och din make jämkar bodelningen så att ägandefördelningen fortsatt är 70/30: Finns inget testamente, ärver dina barn dina 30 %. Har du inga barn, ärver dina föräldrar. Har du inga levande föräldrar, ärver deras föräldrar. I den mån du har barn, förälder eller far-/morförälder som avlidit men som har egna barn, ärver om sådana finns deras barn vad som skulle ha tillfallit dem. Som tydliggörande ärver således barnbarn före föräldrar, och syskon före morföräldrar. Din make har dock rätt att alltid få ut minst fyra prisbasbelopp av bodelningen och arvsskiftet.

Fördelningen blir enligt följande, om din make avlider först och du inte jämkar bodelningen så att ägandefördelningen blir 50/50: Finns inget testamente, ärver hans barn vardera 25% av huset. Du har dock rätt att alltid få ut minst fyra prisbasbelopp av bodelningen och arvsskiftet.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (426)
2020-07-14 Bodelning & arv - fördela tillgångar mellan fru och dotter
2020-07-03 Arvskifte om ena maken har barn
2020-06-30 Rätten att testamentera arv från make/maka
2020-06-29 Hur blir det om vi inte har några gemensamma barn och inget testamente?

Alla besvarade frågor (81881)