Fördelning av fastighetens värde vid bodelning

2019-03-31 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min fru ska skiljas. Vi har ett hus köpt för 3 010 000 kr, vi har lån på 2 450 000 kr. Värdering är gjord till 3,1-3,2 milj. När vi köpte huset la jag in 300 000 kr i handpenning och hon 200 000 kr (vilket inte är skrivet någonstans). Jag vill ha ut så mycket som möjligt, hur mycket har jag rätt till om jag blir utköpt?Får man själv komma överens om hur mycket man ska bli utköpt för? Eller måste det följa en viss beräkning, samt måste en jurist upprätta beräkningen, eller kan banken hjälpa till exempelvis.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ni skiljs ska den egendom som är kvar efter att era skulder är avräknade fördelas lika mellan Er (11 kap. 1–3 § äktenskapsbalken). Viss egendom undantas från fördelningen men eftersom huset inte är enskild egendom ska värdet ingå (7 kap. 1-2 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om vi utgår från att huset är det enda som ska fördelas lika mellan Er blir slutsatsen att du vid bodelning ska bli ersatt med hälften av marknadsvärdet som kvarstår efter att lånet räknats bort (11 kap. 10 § äktenskapsbalken). Att du lagt in mer pengar vid inköpet av huset förändrar inte utgången i detta fall. Om ni vill får ni avtala om att den kommande bodelningen ska ske på ett annat sätt än det som stadgas i lagen (9 kap. 13 § äktenskapsbalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga och om du har fler frågor angående arv eller testamenten får du gärna ställa en ny fråga!

Vänligen,

Alexander Ekegård Ballin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2301)
2019-09-23 Hur begär man bodelning i samborelationer
2019-09-22 Innebörd av att egendom ska vara enskild egendom vid erhållande genom arv eller testamente
2019-09-22 Före detta makes rätt till sådant som köptes in efter brytdagen
2019-09-19 Räknas bohag från tiden innan äktenskapet med i bodelningen?

Alla besvarade frågor (73015)