FrågaFAMILJERÄTTBodelning31/07/2020

Fördelning av en bodelning

Hej,

Vi är gift par och har två gemensamma barn (6 & 8 år). Vi tänker skiljas.

Äger ett hus tillsammans 50 - 50, har inga lån/skulder på huset. Min fru vill avstå från sin del av huset dvs. 50%. Hur går man i vägar så att jag kan känna mig trygg att inga tvist uppkommer i framtiden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) som reglerar frågor gällande äktenskap. Jag tolkar din fråga som att ni tänker skilja er och att i samband med skilsmässan så vill din fru avstå från sin del av huset. Vid en skilsmässa så kommer er egendom att fördelas genom en bodelning (ÄktB 9 kap. 1 §).

Vad ska ingå i en bodelning?

Egendom som ska beaktas vid en bodelning kallas giftorättsgods. Det som däremot inte ska beaktas i en bodelning är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Med enskild egendom menas egendom som genom t.ex. ett äktenskapsförord eller ett villkor i ett testamente inte ska ingå i en bodelning. Egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). I detta fall så verkar det som att all egendom är giftorättsgods och jag kommer således att utgå från det i min bedömning. Efter detta så är det dags att räkna ut båda makarnas giftorättsgods. Nu vet jag inte hur det ser ut, men efter att man har beräknat båda makarnas giftorättsgods så ska de läggas ihop och fördelas jämnt mellan båda makarna. Ett exempel på det är om den ena maken har 100 000 kr och den andra har 200 000 kr. Det innebär att den totala egendomen är 300 000 kr varav båda har rätt till 150 000 kr. Den maken som har mer egendom får sedan kompensera den andra genom att ge avstå egendom eller på något annat sätt tillgodogöra skillnaden mellan makarna (ÄktB 11 kap. 7 och 9 §§).

Fördelningen

Om vi endast beaktar situationen gällande huset så rekommenderar jag att du tar över huset och tar ett lån vid behov för att kompensera din fru för andra delen av huset (ÄktB 11 kap. 9 §). Om du upplever att du inte vill bo kvar i huset så är det naturligtvis smartare att sälja huset och då får båda sin egna andel av huset. Om du däremot vill stanna kvar så är det lättast om du tar över huset för att då kan det inte uppstå någon tvist gällande huset mellan dig och din fru. Detta verkar vara ett scenario där båda vinner på så länge du bara är intresserad av att bo kvar i huset.

Sammanfattning:
Det lättaste i detta fall är att du vid bodelningen tar över huset. På detta sätt så finns det ingen risk för tvist angående huset. Då din fru vill avstå från sin andel så borde detta inte medföra några som helst problem.


Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000