Fördelning av egendom vid upphörande av samboförhållande

Hej!

Jag och min sambo skall gå isär. Vi är ej gifta eller har barn ihop. Vi har bott ihop lite över 1år.

Vi bor i en hyresrätts lägenhet och det är jag som står på lägenheten. Men vi delar på gemensamma underhåll, så som elräkningar, tv avgift, bredband samt mat och vitvaror.

Det vi har delat gemensamt på är sängen, diskmaskin och tvättmaskin.

Det som fanns i lägenheten innan hon flyttade in äger jag sen innan så som soffa, tvbänk och elektronik saker.

Hur går jag till väga? Vem har rätt till vad? Räcker det med att jag betalar tillbaka det vi har köpt gemensamt?

Jag har gett henne en månad till att flytta ut ur lägenheten. Om hon inte flyttar ut inom den tiden vem skall jag vända mig till isåfall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen som kommer att tillämpas för er är sambolagen, se 1 §. Av 8 § framgår att samboegendom ska fördelas genom bodelning när ett samboförhållande upphör. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena en dag då samboförhållandet upphörde. Man måste således börja med att klargöra vad som är samboegendom.

3 § anger att samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Undantag från denna huvudregeln finns, t.ex. om ett samboavtal har upprättats. Eftersom du inte nämner detta i frågan förutsätter jag att något sådant inte finns.

Jag utgår från att du skrev på kontraktet och flyttade in i lägenheten själv och att din sambo flyttade in först senare. Om avsikten när du skrev på kontraktet var att lägenheten skulle vara ditt eget hem, och inte ett gemensamt hem med sambon, ska den betraktas som din egendom. Egendom som är förvärvad innan ett samboförhållande ingåtts utgör nämligen inte samboegendom.

Även om lägenheten betraktas som din egendom, kan din sambo i vissa fall ha rätt att överta hyreslägenheten. Detta förutsätter i så fall att din sambo är den som behöver bostaden bäst, se 22 §. Dock krävs det ofta att man har barn ihop och att den ena sambon därför anses ha större nytta av bostaden (p.g.a. vårdnaden eller dylikt). Eftersom ni inte har några barn tillsammans blir bestämmelsen inte tillämplig i den delen. Om man inte har några gemensamma barn krävs det att synnerliga skäl föreligger för att bostaden ska kunna överlåtas på den andra sambon. Detta är ett högt rekvisit som tillämpas restriktivt och blir troligtvis inte heller aktuellt i ert fall.

Egendom som ni förvärvat tillsammans utgör samboegendom och ska därmed fördelas lika mellan er, se 14 §. Om du t.ex. vill behålla möblerna finns möjlighet att lämna motsvarande belopp i pengar till din sambo enligt 17 §.

Annan egendom som du köpt innan samboförhållandet ingicks kommer att vara din egendom.


För att sammanfatta det hela så kommer egendom som du förvärvat innan samboförhållandet att tillfalla dig. Lägenheten får du bo kvar i eftersom du skrev på kontraktet innan något samboförhållande blev aktuellt. All annan lös egendom som ni förvärvat tillsammans, för gemensamt bruk, utgör samboegendom som ska fördelas lika mellan er. Om ni exempelvis kommer överens om att du ska behålla möblerna, har hon rätt till ekonomisk ersättning motsvarande hälften av värdet på denna samboegendom.

Du är välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer! Lycka till!

Med vänliga hälsningar,


Desirée Wiberg HammarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning