Fördelning av egendom vid arv och bodelning med anledning av den ena makens död

FRÅGA
Hej!Jag och min make gifte oss för ett år sedan och har två små barn tillsammans. Min make har en son från ett tidigare äktenskap men sonen verkar inte jätteintresserad av att umgås med sin biologiska del av vår familj. Jag och min make har bott ihop i tio år och mer eller mindre allt vi äger har vi köpt tillsammans. Hur fungerar det om min make går bort före mig? Kan hans son kräva att få vissa saker som han skulle vilja ha? Vi bor nu i en hyreslägenhet där vi båda står på kontraktet. Jag frågar eftersom jag är rädd att sonen ska kräva mer än det som är hans rätt, eller rättare sagt hans mamma då hon har lite udda åsikter. Jag är alltså rädd att hon ska påverka sonen så att han ska kunna få mer än han har rätt till.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du vilken rätt din makes son från ett tidigare äktenskap har att kräva ut egendom från din makes dödsbo. Som jag förstår det undrar du bl.a. också om sonen kan kräva att få din makes del av er hyreslägenhet.

Bodelningen med anledning av att din make går bort

Det första som kommer att hända när din make går bort är att det kommer att ske en bodelning, eftersom ni är gifta (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (1987:230) (förkortad ÄktB)). I ett äktenskap finns två slags egendom, dels giftorättsgods, dels enskild egendom. Som utgångspunkt är all egendom ni äger giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning kommer allt giftorättsgods att i princip delas lika mellan dig och din makes dödsbo.

En bodelning kan sägas ske i två steg. Först beräknas din och din makes dödsbos andelar i ert gemensamma ”bo”. Därefter fördelas den faktiska egendomen på era andelar. I det senare stadiet finns en möjlighet att skifta om ägandeförhållandena, men som huvudregel kan du kräva att få hela eller delar av din egna egendom på din andel i boet (11 kap. 7 § ÄktB). Du skulle också t.ex. kunna ta över er gemensamma bostad och/eller bohag, vilket skulle innebära att den inte kommer att vara en del av din makes dödsbo (se 11 kap. 8 § första och tredje styckena ÄktB). I sin tur innebär det att er bostad och/eller bohag inte kommer att kunna ärvas av din makes särkullbarn (dvs., sonen från det tidigare äktenskapet).

På det sättet skulle du kunna säkra din rätt att bo kvar i hyreslägenheten. Eventuellt kan dock omständigheterna i ditt fall leda till att 11 kap. 8 § ÄktB inte är tillämplig.

Fördelningen av arvet

Efter bodelningen kommer fördelningen av din makes kvarlåtenskap att ske. Jag utgår från att din make inte har något testamente. Vad som då kommer att hända är att du ärver två tredjedelar av din makes kvarlåtenskap, medan din makes särkullbarn ärver en tredjedel, se 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB). Din makes särkullbarn kan inte med rättsligt stöd få mer än en tredjedel av din makes kvarlåtenskap, såvida inte din make skriver ett testamente till hans sons förmån. I så fall kan din make ge sitt särkullbarn ytterligare en tredjedel. Laglotten förhindrar dock att han testamenterar bort den sista tredjedelen till särkullbarnet (se 7 kap. ÄB).

Hur dödsboets egendom ska fördelas vid oenighet regleras på två sätt. För det första regleras frågan i sig av 23 kap. 3 § första stycket ÄB, som stadgar att varje delägare i boet ”äger vid skiftet njuta lott i varje slag av egendom”. Från denna huvudregel finns ett undantag som innebär att sådant som inte lämpligen kan delas eller skiljas bör läggas på en arvslott i den mån det är möjligt. Hur varje delägare ska få lite av varje egendomsslag, enligt huvudregeln, regleras egentligen inte i ÄB.

Ett dödläge kan dock för det andra brytas genom att du begär att den relevanta tingsrätten utser en skiftesman som kan ta hand om arvskiftet istället (23 kap. 5 § ÄB).

Som du förstår innebär det sagda att din makes särkullbarn egentligen inte kan tilltvinga sig någon viss slags egendom.

Sammanfattning

Om din make skulle gå bort först kommer du sannolikt kunna ta över er gemensamma bostad och bohag vid bodelningen. Vid fördelningen av arvet kommer din makes särkullbarn inte att kunna få mer än sin andel, såvida inte du ger honom mer än han har rätt till. Din makes särkullbarn kan egentligen inte tvinga till sig någon viss egendom vid fördelningen av arvet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med fördelning av egendom vid dödsfall är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88419)