Fördelning av egendom och fråga om barns vårdnad och boende vid sambors separation

FRÅGA
Hej jag har en fråga gällande sambolagen. Jag träffade min sambo i Thailand 2007. Hon flyttade hit 2009.Jag och min sambo har bott ihop i många år. Hyrde bostad av min far innan och nu har jag personligen köpt en bostad för 3 år sedan för att vi har 2 barn ihop. Jag går nu i tankarna på att separera då kärleken försvunnit och problem uppkommer dagligen. Vad händer med huset och sånt? Jag äger allt på papper och hon står inte med någon stans förutom som boende här? Hon är idag arbetslös och har mer skulder än tillgångar. Hon säger själv att hon vill flytta och att jag kan behålla barnen. Vad händer om hon vill ta barnen till Thailand? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vad som gäller för sambor som separerar hittar du i sambolagen (SamboL). Du kan hitta den lagen här. Frågor om vårdnad och boende regleras i föräldrabalken (FB) som du hittar här.

Bodelning för sambor

När sambor separerar ska det göras en bodelning om någon av dem begär det och det inte finns något samboavtal som hindrar det. Om en bodelning inte görs delar inte samborna på sina ägodelar, utan tar helt enkelt sakerna de själva äger. Om en bodelning görs ska deras samboegendom delas upp mellan dem (8 §).

Samboegendom är gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 §). Gemensamt bohag utgörs av inre lösöre så som möbler, hushållsmaskiner och andra saker som är avsett för det gemensamma hemmet. Saker som använts uteslutande för den ena sambons bruk eller för fritidsändamål ingår inte (6-7 §§). Vem av samborna som äger sakerna spelar inte någon roll för om det är samboegendom eller inte.

En bodelning mellan sambor inleds med att samboegendomen värderas. Om någon av parterna har skulder förenade med samboegendomen får de tillgodogöra sig ett belopp som täcker skulden från den samboegendom de själva äger. Har de skulder som inte är kopplade till samboegendomen får de göra en skuldtäckning om de inte har några andra tillgångar att betala skulden med. Värdet av samboegendomen efter skuldtäckningen delas lika mellan samborna (12-14 §§). Egendomen delas sedan mellan samborna så att de får egendom till rätt värde. Utgångspunkten är att bostad och bohag tilldelas den sambon som har störst behov. Skillnader mellan vad en sambo tar från samboegendomen och sambons andel kan jämnas ut med ersättning i pengar (16-17 §§).

Vårdnad, boende och umgänge

Med utgångspunkt i att vårdnaden är gemensam kommer ansvaret för barnen att förbli delat efter separation. Vem som ska ha vårdnaden om barnen och hur boende och umgänge med föräldrarna ska skötas är i första hand något som föräldrarna kommer överens om själva (FB 6 kap. 5 §, 14a § och 16 §). Föräldrarna kan ingå ett juridiskt bindande avtal om de här förhållandena om de upprättar ett skriftligt avtal och får det godkänt av socialnämnden. Utgångspunkten är alltid barnens bästa (FB 6 kap. 2 a §). Kan man inte komma överens själva kan man få hjälp genom samarbetssamtal hos kommunens Familjerätt och i sista hand kan man väcka talan i domstol.

Sammanfattning

Förutsatt att du och din sambo inte har något samboavtal måste ni – om någon av er begär det – göra en bodelning. Bodelningen rör bara samboegendomen. Eftersom du har köpt en bostad som är till för att familjen ska bo i den, så ingår den i samboegendomen. Då din fru har mer skulder än tillgångar kommer sannolikt bara den samboegendom du själv äger att ingå i bodelningen. Ni kommer då ha rätt till hälften av samboegendomen var. Den av er som har störst behov av bostaden tar som regel över den, men kan behöva ge ekonomisk ersättning till den andra, så att de ändå får pengar eller egendom till ett så stort värde som de har rätt till. Vem av er som har störts behov av bostaden kan avgöras t. ex. av vem av er som har enklast att hitta ett nytt boende och vem av er som tar hand om barnen efter separationen.

Vad som händer med barnen går inte att säga med säkerhet. Oavsett om mamman bor kvar i Sverige eller inte har barnen rätt att umgås och bibehålla sin relation med er båda. Om båda två eller en av er ska ha vårdnaden, vem av er barnen ska bo hos och hur ni löser frågan om umgänge bestämmer ni i fösta hand själva, med hänsyn till vad som är bäst för era barn. Skulle mamman flytta till Thailand har ni båda ansvar för att barnen ändå ska kunna upprätthålla sina relationer med er båda.

Kan ni inte komma överens själva bör ni i första hand vända er till Familjerätten i er kommun och försöka lösa det genom samarbetssamtal. Om inte det fungerar är sista steget att väcka talan i domstol. Då kommer domstolen fatta beslut i frågan utifrån vad som är bäst för barnen.

Exakt vad som sker med er egendom i en eventuell bodelning och vad som händer i fråga om barnen är alltså svårt att säga. I båda fall är det först och främst något som du och din sambo ska komma överens om. Går inte det kan det i sista hand leda till en domstolsprocess. Är ni osäkra på hur en bodelning ska gå till och behöver hjälp kan ni boka tid hos våra jurister på Lawline här.

Skulle det bli frågan om att ta frågan om barnens vårdnad och boende till domstol rekommenderar jag att söka hjälp hos en jurist med erfarenhet av vårdnadstvister.

Jag hoppas att detta svaret har varit till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3038)
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal
2021-11-24 Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?
2021-11-23 Vad händer med katterna när jag och min sambo separerar?

Alla besvarade frågor (97361)