Fördelning av egendom när sambor separerar

FRÅGA
Hej. Jag och min sambo ska separera och vi är oense om möblerna. Vi är överens om vad som är gemensamt men han tycker att en soffa som vår ena katt kissat i ett flertal gånger ska vara med i bodelningen. Jag har rengjort soffan så noga det bara går men den luktar fortfarande kiss vilket innebär att den är förstörd. Vi kommer behålla var sin katt, det är min som stressats av hans och blivit sjuk så hon kissar, så jag kan inte ha en soffa som luktar kiss som hon kommer fortsätta kissa i. Min sambo vägrar ta bort den från listan på möbler som ska delas upp. Han har samtidigt sagt att han inte vill ha soffan själv så han vill att jag får den så att han får resten. Han har hakat upp sig på att soffan kostade 21000kr när vi köpte den och att den knappt är 1 år gammal. Men nu är dem ju inte någonting längre. Kan han göra såhär? Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller fördelningen av egendom mellan sambor vid separation kan du hitta i sambolagen (SamboL) här. Detta aktualiseras endast om någon av er vill ha en bodelning och det inte finns ett samboavtal som reglerar er situation. I mitt svar utgår jag från att så är faller för er. Jag kommer först redovisa för reglerna om vad som ingår i en bodelning och sedan förklara hur det ska fördelas. Det är viktigt att vara medveten om att det i första hand är det ekonomiska värdet av föremål och inte föremålen i sig själva som är av betydelse för denna reglering.

Vad ingår i bodelning mellan sambor?

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan parterna, SamboL 8 §. Samboegendom utgörs av det gemensamma bohaget och bostad som har skaffats för gemensam användning och som inte enligt exempelvis ett testamente eller gåvobrev ska vara enskild egendom, SamboL 3-4 §§. Gemensam bostad är fast egendom eller lägenhet som används som huvudsakligt boende för de två parterna, SamboL 5 §. Det gemensamma bohaget är möbler, hushållsmaskiner och andra saker som är till för det gemensamma hemmet och som används av båda parterna, SamboL 6 §. Sådant som används huvudsakligen för fritidsändamål ingår inte i samboegendomen, SamboL 7 §.

Inför en bodelning får parterna komma överens om att exempelvis viss egendom ska undantas. Den här typen av avtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter, SamboL 9 §.

Hur fördelas egendomen?

Innan egendomen fördelas ska era andelar i den sammanlagda egendomen beräknas, SamboL 12 §. Detta görs genom att värdet av den samboegendom du äger räknas ut och detsamma ska göras för den samboegendom som din före detta partner äger. Om någon av er har lån som är kopplade till samboegendomen, så får ni tillgodoräkna er en del av er samboegendom för skuldtäckning. Det resterande värdet av samboegendom läggs samman och delas lika mellan dig och din före detta partner, SamboL 13-14 §§. Det är egendomsförhållandena vid samborelationens upphörande som ska beaktas, vilket innebär att det är egendomens värde i dagsläget som ska användas för beräkningen av andelarna, SamboL 8 §.

Enligt dessa andelar ska samboegendomen fördelas mellan er. Som utgångspunkt brukar var och en ta de saker den själv äger och om det överstiger eller understiger andelen, så jämnas skillnader ut genom att egendom lämnas över eller genom att en part betalar mellanskillnaden, SamboL 16-17 §§.

Vad gäller i ditt fall?

Om du och din före detta partner vill göra en bodelning enligt sambolagens regler måste ni först avgöra vad som ingår i bodelningen enligt lagen. Soffan ingår om den kan anses vara samboegendom. Om den köptes inför att du och din sambo flyttade ihop, eller om den köptes under ert samboförhållande och har varit del av möblemanget i det gemensamma hemmet, så ska den ses som samboegendom och då ingå i fördelningen. Om ni ska undanta den krävs det att ni är överens och avtalar om detta. När ni beräknar er andelar och delar upp egendom mellan er utgår ni från samboegendomens värde i dagsläget. Som du beskriver soffans skick verkar det alltså osannolikt att en jämn fördelning uppnås om du tar den och din före detta partner tar resterande egendom, så soffans värde kan antas ha sjunkit.

Om ni frångår sambolagens regler och väljer att inte göra en bodelning enligt dem, så är det endast era privata överenskommelser som styr vad som händer med egendomen. Då är utgångspunkten att ni beslutar om och ansvara för de föremål ni äger enskilt och gemensamt kommer överens om de saker ni äger gemensamt.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga och att ni kan hitta ett sätt att lösa situationen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85523)