Fördelning av egendom i testamente

2015-06-20 i Testamente
FRÅGA
Hej.Då jag nu ska upprätt ett testamente kommer frågorna, eftersom att jag inte är gift eller har några barn så vill jag testamentera två fastigheter 3 bilar samt konst till en man som stått vid min sida i alla år vad jag kan minnas, han har alltid hjälpt mig med diverse. Han testamenteras inte hela min egendom utan mina systrars barn ska få andra hälften av egendom hade jag tänkt. Är det okej att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du är fri att testamentera bort din egendom till vilka du vill eftersom du varken är gift eller har barn, jfr 3 kap. 1 § och 7 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637). Det är viktigt att du följer de uppställda reglerna i ärvdabalkens tionde kapitel för att testamentet ska anses vara giltigt.

Testamentes giltighet

Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Du ska underskriva handlingen och vittnena ska underskriva handlingen för att bestyrka dess riktighet. Vittnena ska veta att det är fråga om ett testamente, men behöver inte äga kännedom om testamentets innehåll, 10 kap. 1 § ärvdabalken. Vittnena bör vid sina namn anteckna yrke och hemvist samt tiden för bevittnandet och övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, 10 kap. 2 §. Tänk på att ett vittne inte får vara under 15 år eller lida av en psykisk störning som gör att denne saknar insikt om att det är fråga om ett testamente. Din syster eller någon annan i rätt upp- eller nedstigande släktskap får inte heller vara vittne, 10 kap. 4 §.

Du får disponera ditt testamente hur du vill, exempelvis att en viss andel av en egendom ska tillfalla X och Y, eller att särskild egendom ska tillfalla X och att annan egendom ska tillfalla Y. Båda formerna går att kombinera i testamentet. Observera att om du skulle få barn så kan du inte testamentera bort dennes laglott, vilken är hälften av din egendom, 7 kap. 1 § ärvdabalken.

Avslutande råd

Juridiskt sett är det alltså inga problem att fördela egendomen som du har föreslagit i din fråga. Tänk på att respektera reglerna i 10 kap. ärvdabalken som jag har sammanfattat samt att du iakttar största möjliga tydlighet i testamentet.

Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till.

Ärvdabalken

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2523)
2020-07-05 Vad gäller för en bröstarvinge om föräldern har testamenterat bort arvet?
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente

Alla besvarade frågor (81726)