Fördelning av efterlevande makas arv

2017-05-02 i Efterarv
FRÅGA
Min systers man dog för 4 år sedan och då ärvde hans brorsbarn honom(brodern är död)Nu har min syster dött och jag undrar ärver jag bara hennes del eller ärver jag något från hennes make eller delas arvet 50% på mig och 50% på broderns barn. ??tack
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Regler om bodelning mellan makar finns i Äktenskapsbalken. Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken.

Vid mannens bortgång
Vid din systers mans bortgång gjordes en bodelning mellan mannen och din syster. I denna bodelning fördelades deras giftorättsgods mellan dem (9 kap 1§ och 10 kap 1§ Äktenskapsbalken). Hälften av denna egendom tillföll din syster, medan den andra halvan tillföll mannen och utgjorde hans kvarlåtenskap tillsammans med hans eventuella enskilda egendom. Under förutsättning att mannen inte hade några barn, inga föräldrar och inte heller några syskon i livet, var det hans syskonbarn som var hans närmaste arvingar och som skulle få rätt att ta del av hans kvarlåtenskap (2 kap 2§ andra stycket Ärvdabalken). Eftersom mannen var gift med din syster, gick dock hans kvarlåtenskap först till din syster, (3 kap 1§ första stycket Ärvdabalken). Mannens brorsbarn blev då istället efterarvingar, vilket innebär att de skulle få vänta med att få ut sina arv efter mannen tills även efterlevande maka, din syster, gått bort. Din syster fick mannens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, vilket innebär att hon har haft rätt att fritt disponera över den medan hon lever, t.ex. byta, skänka eller sälja den. Däremot har hon inte haft rätt att testamentera bort hans kvarlåtenskap (3 kap 2§ första stycket Ärvdabalken).

Vid din systers bortgång
När din syster nu har gått bort, har mannens brorsbarn rätt att få ut sina arv efter mannen eftersom de är efterarvingar. Detta sker genom att de har rätt att få del av och dela lika på hälften av din systers kvarlåtenskap (under förutsättning att fördelningen vid bodelningen mellan makarna var 50/50). Ena halvan utgör nämligen din systers egen kvarlåtenskap som hennes arvingar har rätt att dela på, medan andra halvan utgör mannens kvarlåtenskap som brorsbarnen har rätt att dela på. Detta framgår av (3 kap 2§ första stycket Ärvdabalken).

Vad gäller den halva som utgör din systers kvarlåtenskap, är det hennes närmaste arvingar som har rätt att dela på den. Under förutsättning att din syster inte hade några barn och inga föräldrar i livet, är det du som syskon till henne som har rätt att ärva henne (2 kap 2§ andra stycket Ärvdabalken).

Viktigt att komma ihåg är att både mannen och din syster har haft rätt att bestämma över hur arvet efter dem ska fördelas genom att upprätta testamente. Om ett testamente finns, ska det som står där gälla och det kan därför vara bra att ta reda på om ett sådant finns.

Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95739)