Fördelning av efterarv med halvsyskon?

Hej nu är båda mina föräldrar avlidna och vi är tre syskon. Jag och min syster har samma mamma och pappa, vi har en bror som är vårt halvsyskon och han har samma mamma som vi. Jag undrar hur arvet fördelas. Det var mamma som nyligen gick bort, pappa dog tidigare.

Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När din och din systers pappa avled så ärvde ni hela kvarlåtenskapen efter er pappa (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Med kvarlåtenskap menas den egendom som tillhörde den avlidne, alltså er pappas del av de gemensamma egendomarna han hade tillsammans med er mamma plus eventuell enskild egendom. Ni gjorde detta eftersom ni är så kallade bröstarvingar. Bröstarvinge är samma sak som avkomma i rakt nedstigande led från den avlidna, alltså barn och barnbarn.

Kvarlevande make ärver först

Anledningen till att ni inte fick arvet från er pappa direkt beror på att inom arvsrätt är huvudregeln att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen efter sin maka före bröstarvingarna (3 kap 1 § Ärvdabalken). På din fråga tolkar jag det som att det inte fanns något testamente eller liknande och att det som hände alltså var att det var er mamma som fick all egendom vid hans dödsfall. Det som er mamma ärvde här ärvde hon med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att hon har rätt att göra vad hon vill med egendomen förutom att testamentera bort den, när er mamma senare avled ska den egendomen ärvas av dig och din syster.

Efterarvet från er pappa

När er mamma nu avled betyder det att hennes egendom ska delas upp i två delar. En del bestående av det som hon fått efter er pappa. Den delen ska som sagt du och din syster dela på. Eftersom er mamma får spendera pengarna om hon vill men också kan tjäna ihop mer pengar sen dess så räknas er del inte i belopp utan som en kvot. Om er pappas efterlämnade egendomar var värda 600 000 kr och er mamma också hade egendomar värda 600 000 så är din och din systers kvot gemensamt ½ (alltså ¼ var) av er mammas egendomar när hon går bort.

Den andra delen, som består av den egendomen som er mamma hade borträknat det hon fått från er pappa, ska delas lika mellan er alla tre. Alltså inräknat ert halvsyskon.

Ett något förenklat exempel på hur det kan gå till

Jag ska här förklara med ett något förenklat exempel. Jag har valt siffrorna på måfå för att det ska bli enkelt att räkna och se hur det går till. Jag har räknat med att er mammas egendomar varken ökar eller minskar mellan tiden från er pappas och er mammas dödsfall.

1. Er pappa avlider och efterlämnar egendom värderat till 60 000 kr. Er mamma hade vid denna tidpunkt även hon egendom värt 60 000 kr. Egendomen efter er pappa kommer så småningom ärvas av dig och din syster, 30 000 kr var. 2. Er mamma går bort och efterlämnar egendom värt 120 000 kr. I denna egendom är alltså den egendomen från er pappa med. Alltså är 60 000 kr redan era och det är 60 000 kr kvar. 3. De 60 000 kr som är kvar ska då delas lika mellan er mammas barn. Ni får då 20 000 kr var.

I detta exempel får alltså du 50 000 kr (30 000 + 20 000), din syster 50 000 kr (30 000 + 20 000) och ert halvsyskon ärver 20 000 kr.

Jag har som sagt inte tagit upp eventuellt testamente eftersom jag tolkar din fråga som att något testamente inte finns.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, är det något som är oklart lämna en kommentar här på sidan så svarar jag på den så fort jag kan.

Vänligen,
Andreas GrundstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”