FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv12/11/2014

Fördelning av efterarv

Hej jag är särkullbarn och min mor gick bort för 8 år sedan. Jag har två syskon som också är särkullbarn (samma mamma). När mamma gick bort så avstod jag och ett av mina syskon arvet efter mamma men min syster tog ut sitt morsarv. Till saken hör också att min styvfar har en son som inte är mitt syskon. Nu har min styvfar också gått bort. Det jag undrar är hur arvsfördelningen blir? Och har min syster rätt till lösöre i boet? (hon som tog ut morsarvet) Mvh Förvirrad

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om hur arv ska fördelas finns i ärvdabalken. I lagens tredje kapitel, som du kan hitta här, regleras efterarv. Om en avliden var gift ärver maken hela kvarlåtenskapen, om arvlåtaren hade särkullbarn har de dock rätt att få ut sitt arv direkt, vilket alltså din syster har gjort. Arvet den kvarlevande maken får innehar denne med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att den kvarlevande maken får förfoga över egendomen på alla sätt förutom genom testamente, han får alltså sälja eller spendera allt men vid sin död kommer det att ärvas av den först avlidna makens arvtagare. Efterarvet är inte specifik egendom utan en kvotandel av den sist avlidna makens förmögenhet. Kvotandelen motsvarar hur stor del av den efterlevande makens förmögenhet arvet efter den avlidna makens kvarlåtenskap utgör, efter det att den efterlevande maken mottog arvet. Jag ska förtydliga med ett exempel: Arvet efter den först avlidna maken var 100 tkr och den efterlevande maken hade en förmögenhet som uppgick till 200 tkr. När den efterlevande maken får arvet kommer denne att ha 300 tkr. Efterarvet kommer då att vara 1/3 av den efterlevande makens förmögenhet vid dennes död. Värdet av efterarvet kommer alltså förändras med tiden i takt med den efterlevande makens förmögenhet. Om den kvarlevande maken har en förmögenhet som uppgår till 600 tkr vid som död kommer efterarvet att vara 200 tkr men om den totala förmögenheten endast är 90 tkr kommer efterarvet vara 30 tkr.

När den efterlevande maken avlider kommer efterarvet först att avskiljas, det ses inte som den efterlevande makens kvarlåtenskap utan den först avlidnas kvarlåtenskap. Därefter fördelas efterarvet på den först avlidna makens arvingar och den sist avlidna makens kvarlåtenskap på dennes arvingar.

Din syster som redan har fått ut sitt arv från din mor kommer inte att få del av efterarvet. Hon har inte heller rätt till lösöre eftersom det skulle innebära att hon får en del av efterarvet, arv skiftas ut i den form den finns och arvslotten är endast en rätt till egendom till ett visst värde. Efterarvet kommer att delas ut till dig och din andra syster som inte redan fått sitt arv, eftersom det var era arvslotter som din styvfar ärvde med fri förfoganderätt. Efterarvet ska fördelas som ett vanligt arv vilket innebär att alla arvtagare ärver lika stor del av kvarlåtenskapen då det inte finns ett testamente, dvs. du och din syster får 50% av efterarvet var. Din styvfars barn kommer att ärva hela din styvfars kvarlåtenskap, vilket alltså är det som finns kvar i hans dödsbo efter att efterarvet avskiljts.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?